06/03 De spiritualiteit van de Kruisweg

Het is een oude kerkelijke traditie, rond Goede Vrijdag het lijden van Jezus te overdenken in een rondgang  langs 14 momenten (staties) van zijn lijdensweg.

Onderweg naar Pasen willen we ons verdiepen in de spiritualiteit van de Kruisweg. In de centrale activiteit schilderen de deelnemers zelf een statie naar keuze. Het gaat niet om artistieke prestatie, maar om verkenning van de gelovige betekenis en uitdrukking van de eigen beleving..

De eerste avond kijken we naar afbeeldingen van het lijdensverhaal in de kunst  om ons op ideeën te brengen en doen we de praktische voorbereiding: verdeling van de staties en het maken van een schets.

Op de tweede avond worden de staties geschilderd.

Op de derde avond wordt doorgepraat over de opgedane ervaringen en wordt een viering voorbereid.

Op de laatste avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Het is belangrijk dat u aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Een avond overslaan evenmin.

Maximaal 12 en minimaal 7 deelnemers.

 

Begeleiding: Tessa Koopmanschap, Uschi Janssen en Jaap van der Meij

Data: vrijdagavond 6, 20 en 27 maart en 3 april  2020 ( niet op 13 maart!)

Tijd:  19.00 – 22.00 uur

Plaats: Anna-Bonifatius, Tweede Oosterparkstraat 246 – Amsterdam

Opgeven: bij Parochiesecretariaat, email: abgparochie@gmail.com    Tel. 020 6650070

 

Aan de activiteit gaat een vastenmaaltijd vooraf. Deze maaltijd begint om 18.00 uur. En staat open voor iedereen. Uw bijdrage is voor de vastenactie.

Om 19.00 gaan de deelnemers aan het schilderproject verder in besloten kring.

 

Tessa Koopmanschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *