06/03 Wereldgebedsdag

De 67e Wereldgebedsdag, 6 maart 2020, heeft Zimbabwe als kernland. Vrouwen van verschillende kerken in Zimbabwe hebben de viering voorbereid en kozen als uitgangspunt voor hun liturgie het Bijbelgedeelte uit Johannes 5:2-9a. Gebaseerd op dit Bijbelgedeelte is gekozen voor het thema: ‘Sta op en ga’.
Op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed wereld rond en honderdduizenden mensen, in 183 landen, voelen zich door gebed verenigd en bemoedigd en komen in actie. Op 6 maart 2020 wordt wereldwijd en op 450 plaatsen in Nederland gebeden en gezongen voor Zimbabwe. Ook wordt er gecollecteerd voor enkele projecten van dit land.
Ook dit jaar organiseren wij de viering samen met gemeente De Bron en Hofkerk.
Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen en begroeten u graag op: vrijdag 6 maart a.s. om 19.30 uur, Koningskerk. Adres: Van ’t Hofflaan 20 Amsterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *