07/11 – 4e Clara en Franciscuslezing in Hofkerk

Wegens een operatie van de spreker is de lezing op 10 oktober a.s. uitgesteld. Naar een nieuwe datum wordt gezocht. Dit is geworden 7 november

 

 

Op donderdag, 7 november 2019 , vindt de 4e Clara & Franciscuslezing plaats in onze Hofkerk. De lezing is bedoeld voor alle parochianen van ons samenwerkingsverband en vindt plaats in de pastorie (Linnaeushof 94). Bij grote drukte wijken we uit naar de zijbeuk van de kerk.

Aanvang 20 uur. U bent van harte uitgenodigd! Inloop vanaf 19.30 uur.

 

Na de eerdere Clara & Franciscuslezingen in de Hofkerk (2016. Ko Schuurmans, Waar blijft de kerk?), Drie Stromen (2017. Nicolaas Sintobin, Spiritualiteit van Paus Franciscus) en Urbanus (2018, Nico van der Peet, de droom van Paus Innocentius III) is het in 2019 de beurt aan Dr. Jorge E. Castillo Guerra.

Jorge Castillo Guerra is universitair docent Wereldchristendom en interreligieuze betrekkingen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij zal spreken over Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit.

Nu Nederland qua nationaliteiten steeds diverser wordt, heeft dat uiteraard ook zijn weerslag op de kerken in Nederland. Het aantal Nederlandse kerkbezoekers neemt af, maar vaak wordt dat aangevuld door kerkgangers afkomstig uit andere landen, uit andere culturen. Voor voorgangers geldt hetzelfde: steeds vaker zie je pastores van all over the world voor een Nederlandse parochie staan.

Beide zaken zijn van toepassing op onze Martelaren parochie en meer nog op de andere parochies in ons samenwerkingsverband.

Dr. Jorge E. Castillo Guerra geeft zelf een korte omschrijving van de door hem te houden lezing op 10 oktober:

Door de toename van mensen met diverse culturele achtergronden convergeren diverse christelijke tradities in dezelfde samenleving. De cruciale vraag die daaruit voortkomt, is: hoe kunnen we samen vormgeven aan een kerkgemeenschap in deze situatie? Het antwoord op deze vraag zet weer aan tot veel andere vragen zoals over de organisatie van vieringen, de taal die wordt gebruikt, de ruimte die een nieuwe volksdevotie moet krijgen, de rol van het bestuur of de verantwoordelijkheid voor de financiën. De vorming van een kerkgemeenschap die rekening houdt met de diversiteit van de kerkgangers is de rode draad in deze lezing. Onder de naam interculturele kerkopbouw reflecteren we op de betekenis van interculturaliteit en maken we kennis met een model voor de kerkvorming vanuit culturele diversiteit. 

 

Enkele wetenswaardigheden over Dr. Jorge E. Castillo Guerra vindt u hier en hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *