12/06 en 19/06 Uitnodiging Training Diaconaat

Woensdag 12 en 19 juni vinden er twee trainingsavonden plaats over diaconaat & armoede, een prijs die diaken Jannie Rebel (Elthetokerk) heeft gewonnen. Verzorgd door een trainer van Kerk-in-Actie.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jannie Rebel. Zie de uitnodiging hier onder. We hopen zo bij te dragen aan versterking van het diaconaat in Oost (en elkaar natuurlijk in breder verband te blijven ontmoeten).

 

Uitnodiging Training Diaconaat

“17% van de huishoudens van Amsterdam – Oost leeft onder het
minimum. Hoe zit het met jouw buren?”

Op de landelijke diaconale dag van “Kerk In Actie” wonnen wij een training van twee
avonden over diaconaat & armoede . We nodigen u van harte uit om op deze twee
avonden in te tekenen. De avonden zijn op:

12 en 19 juni 2019 van 19.30 – 22.00 uur
Eltheto kerk
Javastraat 118a

Wat komt tijdens de training aan de orde?
– Beeldvorming, wat is armoede, oorzaken van armoede
– Wat betekent armoede en wat zijn de gevolgen van armoede
– Armoede in eigen wijk leren zien, signaleren – Wat kan de diaconie doen, samenwerken en netwerken
Wat levert de training op?
– U krijgt handvatten om het taboe en vooroordelen rond armoede te doorbreken.
– U ontdekt hoe u armoede op het spoor kunt komen
– U bent in staat om, met anderen, activiteiten op te zetten die mensen in armoede ten
goede komen .

De training staat onder leiding van Lydia Roosendaal, trainer voor de Protestantse
Kerk Nederland.

Graag hoor ik uiterlijk 1 juni of u komt (dit in verband met het bestellen van de cursisten mapjes). U kunt ziech opgeven per mail: Jannie.rebel@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *