20/01 Week van Gebed 2019

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

Ter gelegenheid van de Internationale Week van Gebed voor de Eenheid van alle Christenen is er op 20 januari een Oecumenische viering.

Ook dit jaar organiseren wij de viering samen met gemeente EGB (Evangelische Broeder Gemeente) en Protestantse Gemeente de Bron.

De viering begint in de Bron om 10.30 uur (In tegenstelling tot eerdere berichtgeving) . Onze kerk is dan gesloten.

De liturgie komt uit Indonesia. Namens de Martelaren van Gorcum zal Janneke de Bruin mee voorgaan.

Ari van Buuren is gevraagd de preek te houden, omdat hij in oktober bij moslims en christenen te gast was in Indonesia.

Janneke de Bruin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *