23/6 3e Clara & Franciscusviering

Op zondag, 23 juni vond de jaarlijkse Clara & Franciscus viering van ons samenwerkingsverband plaats, deze maal in de St.Urbanus in Duivendrecht. Voorganger was Pastor Nico van der Peet.

Het mooie weer had veel mensen in Duivendrecht bijeen gebracht en het stemde tot vreugde dat ook uit de Martelaren een delegatie van 18 mensen de moeite had genomen de viering bij te wonen.

Nico van der Peet preekte over de wonderbare broodvermenigvuldiging (het was Sacramentsdag) en ging zijdelings in op de priester Melchisedek, de koning van Salem, die Abram vriendelijk met spijs en drank ontving (Genesis).

De muziek werd verzorgd door een koor, samengesteld uit alle geledingen onder de bezielende leiding van Jacques van der Meer. Daarnaast was er een prominente rol voor het kinderkoor (mooi uitgedost in gele superplies) onder leiding van Daniëlle Arnold. Het kinderkoor had tijdens de kindernevendienst een immense rozenkrans van gele en blauwe ballonnen in elkaar geknutseld, die (misschien onbedoeld) bij hun terugkeer in de kerk werd losgelaten, zodat hij langzaam opsteeg naar het hoge gewelf van de kerk. Bedoeld of niet, het was een applausje waard!

Na de viering werd ieder gastvrij ontvangen in de mooie tuin achter de kerk. Er was koffie, thee en frisdrank en er waren overvloedige zoete en hartige lekkernijen. Plezierig was, dat de aanwezigen, na even de kat uit de boom gekeken te hebben, zich mengden, zodat we een keer echt samen waren.

Het was een mooie bijeenkomst. Gastheren en –vrouwen van de Urbanus, bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *