23/9 Ga en herstel mijn huis – Opening nieuw seizoen

Onder het motto, Ga en herstel mijn huis, is op 23 september in de viering, waarin Coen van Loon voorging en Ari van Buuren preekte, het nieuwe parochieseizoen 2018/2019 geopend. “Ga en herstel mijn huis”,

de boodschap die Franciscus van God in een droom ontving aan het begin van zijn loopbaan, is het motto voor ons samenwerkingsverband in het nieuwe kerkelijk jaar, een motto dat zeker in deze tijd zeer actueel is.

In plaats van een eerste lezing waren er vier sprekers uit parochie en samenwerkingsverband, die in het kort uiteenzetten waar zij zich binnen de kerk mee bezig houden.

De eerste spreekster was Erika van Hove, binnen de pastoraatsgroep samen met Agnes Skot verantwoordelijk voor (het opzetten van) het kinderpastoraat.

Zij vertelde ons:

Bijna twee jaar geleden kwam binnen de Pastoraatsgroep de wens naar voren om opnieuw de Kindernevendienst te starten.

En om andere activiteiten voor kinderen en hun ouders te ontwikkelen en aan te bieden. 

Voor ons begint alles met de onvoorwaardelijke liefde die God voor ons heeft, en wij voor God. Die Liefde is de bron.

We willen tonen, hoe mooi onze kerk en haar tradities zijn.

Als buitenlanders weten wij heel goed, hoe belangrijk het is om de taal van je gemeenschap te kunnen spreken en begrijpen.

Het is niet altijd makkelijk voor een kind om te begrijpen wat het in de Mis verteld wordt.

Ons doel is om de verhalen zó aan de kleintjes te vertellen, dat zij het zelf ervaren en begrijpen.

Wij willen graag dat ze zich hier thuis voelen.

En dat de kerk en het geloof een veilige haven voor hen zijn en blijven, ook als ze ouder worden.  

Wij houden nu 2x per maand Kindernevendienst.

Kent u de Kinderhoek?

Die is achterin de kerk ingericht in de Doopkapel.

Ouders kunnen daar gezellig met hun kleine kinderen de Dienst volgen.

Elly Woortmeijer heeft het initiatief genomen voor avonden met jonge ouders. Op die avonden praten we vrijuit over hoe mooi en moeilijk geloven soms is, en hoe we het door kunnen geven. 

Ouders mèt hun kinderen zijn welkom in de Hofkerk.

Dààr gaat het ons om!

Na Agnes sprak Paul Proost namens het samenwerkingsverband:

Heeft u zich, net als ik, de afgelopen weken ongemakkelijk gevoeld als het op een verjaardag over de katholiek kerk ging?

Ziet u ook dat uw parochie vergrijst?

Juist daarom heeft het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus als jaarthema gekozen: “Ga en herstel mijn huis”. Omdat wij geloven in een toekomst voor de katholieke kerk hier in Oost en Zuidoost.

Er is een activiteitenprogramma opgesteld o.a. met

  • gespreksavonden, 
  • bibliodrama: “Bijbelverhalen in beweging” 
  • en een bezoek aan het Catharijne Convent, de tentoonstelling: Ervaar de kracht van relieken

Samen met de locatiebesturen wordt een werkplan opbouw 2018 – 2024 opgesteld.

Thema’s in dit werkplan zijn:

  • Continuïteit liturgisch rooster, met o.a. als doel: op elke locatie 1 x per 14 dagen een Eucharistieviering, naast Woord- en Communievieringen en Gebedsvieringen 
  • Continuïteit in pastorale zorg en diaconie. O.a. bezoekwerk en het opleiden van leken tot gekwalificeerde vrijwilligers 
  • Onderhoud en gebruik van de kerkgebouwen 
  • Financiën 
  • Bemensing van de besturen

Een ambitieus programma voor het komend jaar waarbij uw deelname en ondersteuning van doorslaggevend belang zijn.

Na Paul Proost kwamen Vincent Tenzer (jongeren). Hij vertelde over de activiteiten die jongeren in de Hofkerk willen ontwikkelen.

Mijn naam is Vincent, ik woon met mijn twee broers op het Hof hof nummer 88. Al enige tijd liepen wij rond met de vraag wat jongeren kunnen toevoegen aan het geheel in deze kerk. Dit heeft ertoe geleid dat we aansloten bij het toekomst beraad van de kerk. De vraag jongeren en de kerk bleek inderdaad actueel. Meerdere jongeren hebben zich aangesloten met hetzelfde vraagstuk en in een projectgroep zijn wij nu bezig met het ontwerpen van nieuwe plannen. Waarin wij de brug willen slaan tussen jongeren en de kerk. Wij merken in onze omgeving namelijk dat de behoefte aan spiritualiteit en zingeving bijna een soort basisbehoefte is van ook jongeren. Alleen jongeren zoeken het op andere manieren op. In kunst, cultuur, lezingen. Ook het gedeelte samenkomen missen wij als jongeren.

Er zijn twee verschillende plannen ontstaan die deze parochie moeten helpen bij het leggen van de link tussen jongeren en de kerk. We zijn erg vurig over deze plannen en zijn inmiddels op een punt gekomen dat we kunnen zeggen dat een deel van het plan al succesvol is. In november organiseren wij vanuit deze projectgroep, met hulp van Paradiso Amsterdam twee avonden op deze locatie. Een lezing met neuropsycholoog Erik Scherder en een avond met Archie Shepp. Een Amerikaanse jazz saxofonist. We merken dat erg veel jongeren betrokken zijn en dat wij deze jongeren met open armen willen ontvangen.

Bedankt dat ik in het kort even mag vertellen over de plannen.  En uiteraard bedankt dat de Hofkerk zo openstaat om het verhaal, de wensen en behoefte van jongeren zo goed aan te horen.

Tenslotte sprak Frank de Haas namens de pastoraatsgroep.

De Pastoraatsgroep heeft komend seizoen weer een volle agenda. 
Het is belangrijk de moed erin te houden. 
Met elkaar, én met anderen, ook buiten de kerk.
Ontwikkelingen in onze parochie èn de Wereldkerk stemmen niet altijd optimistisch. 
Kerkbezoek loopt terug. Ons vrijwilligers-kader wordt erg belast. 
Alsmaar is het seksuele misbruik-schandaal in het nieuws.
Mààr: met nieuw élan wil de PG enthousiast werken aan het vitaal houden van onze gemeenschap. Samen met u. 
Laten we onze inspiratie op peil houden. En goede keuzes maken!

Als PG houden we ons bezig met inhoudelijke zaken rond liturgie en pastoraat. 
Wat vraagt zoal aandacht? Enkele punten:

• goede kwaliteit van onze zondagse vieringen

• uitwerking van het Jaarthema voor heel Clara & Franciscus: ‘Ga en herstel mijn huis’

• in de vastentijd zetten we onze traditie van gastsprekers voort – deze keer uitsluitend vrouwen

• twee Vespervieringen: intieme vieringen rond een inspirerend thema

• de maandelijkse filmclub begint zijn 7e seizoen

• meer activiteiten rond kinderen en jongeren

• we willen geloofsgesprekken gaan organiseren

• Liturgie blijft voor de PG belangrijk; maar ook, in brede zin: zorg voor de medemens, dichtbij en verder weg

• meer aandacht voor goede communicatie; we hebben een mooie website en de Nieuwsbrief. Aandacht voor elkaar is zo belangrijk. Spreekt u ons aub meer aan! Reageer en denk mee!

Alleen zo, met elkaar kunnen we bouwen aan een goede en inspirerende gemeenschap, in samenwerking met andere kerken en instanties.