28/03 Vooraankondiging Vesperviering

Stilaan is er een traditie gegroeid, dat er zowel in de Adventstijd als in de Vastentijd op een zaterdagmiddag een Vesper wordt gehouden.

Sinds de laatste Vesper doen we dit samen met de ABG-parochie; dit om onze kracht en onze talenten te bundelen, mede met het oog op de toekomst.

Voorafgaande aan de Vespers is er gelegenheid om een Stiltewandeling in de kerk te lopen. Na de Vespers is er een inspirerende lezing en een gezamenlijke maaltijd. Het is ook mogelijk een keuze te maken uit deze vier onderdelen. We hebben gemerkt, dat deze activiteiten worden gewaardeerd.

 

In de Adventstijd kwamen we samen in het derde Adventsweekend op zaterdag 14 december 2019. In de Vastentijd komen we samen op zaterdag 28 maart 2020, het laatste  Vastenweekend.

In de Adventstijd konden we een labyrint in stilte lopen of een schrijfworkshop doen. Daarna was er een Vesperviering m.m.v. het AnnaBon-koor onder leiding van Ina Kok. Na de Vesper nam Tessa Koopmanschap ons mee in het verhaal van ‘de verloren zoon’, waarbij  Rembrandt een wereldberoemd schilderij maakte. En daarover schreef Henri Nouwen zijn boek ‘Eindelijk thuis’. Begeleid door Tessa leefden we ons in in deze bijzondere gelijkenis uit Lucas 15. We besloten deze Adventsmiddag met een gezamenlijke maaltijd.

 

In het laatste weekend van de Vastentijd gaan wij op zaterdag 28 maart weer zo’n bijzondere middag organiseren.

Van harte welkom en graag tot ziens! De Vesper begint om 16:30. Meer nieuws over de activiteiten hoort u bij de Mededelingen op zondag en/of leest u op de website en in de Nieuwsbrief-per-mail van de Hofkerk.

Voor deelname aan de maaltijd na afloop zijn de kosten € 5. Wilt u hieraan deelnemen laat u dat dan even per mail weten aan Janneke de Bruin: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam.

 

Namens de Pastoraatsgroep,

Janneke de Bruin

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *