29/05 Herdenkingsviering Leo Nederstigt

Woensdag 29 mei is er in de Martelaren van Gorcum een herdenkingsdienst voor
Leo Nederstigt. Aanvang van de dienst is om 19.00 uur. Hieronder de officiële uitnodiging:

U I T N O D I G I N G
woensdag 29 mei
19.00 – 20.00 uur
H. H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94,
1098 KT Amsterdam
H e r d e n k i n g s v i e r i n g v o o r p a s t o r L e o N e d e r s t i g t
Na afloop ontmoeting met Surinaamse hapjes en drankjes.
Pastor Leo Nederstigt overleed op 22 mei 2018 en werd op 29 mei begraven na een indrukwekkende uitvaartviering in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum. Nu, een jaar later, willen wij u van harte uitnodigen voor een herdenkingsviering.
Zoals u weet voelde pastor Leo zich erg thuis bij de Surinaamse gemeenschap van de ABG. In de Surinaamse cultuur is het traditie na een jaar de rouwperiode af te sluiten, in een viering de overledene te herdenken en de dankbaarheid zichtbaar te maken die ervoor zorgt dat hij of zij niet vergeten wordt. Het is een feestelijke viering met een lach en een traan.
Gezongen worden de voor de Surinaamse Nederlanders vertrouwde gezangen en het bazuinkoor Faya Lobi (Vurige Liefde) zal de muziek ondersteunen.
Tot pastor Leo zal gezegd worden hoe dankbaar wij hem zijn en dat wij hem niet vergeten.
Na afloop is er een samenzijn met Surinaamse hapjes en drankjes.
Bij deze bent u van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.
namens de familie Nederstigt
mevrouw Cok van Wieringen-Nederstigt
namens het samenwerkingsverband Clara & Franciscus,
Nico van der Peet, administrator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *