4/10 Vrede en alle goeds – St.Franciscus

Vrede en alle goeds op 4 oktober! 

In 1219, 8 eeuwen geleden ontmoetten St. Franciscus van Assisi en Sultan Malek Al-Kamil van Egypte elkaar. Franciscus ging op pelgrimstocht naar het Heilig Land. In een sterk gebaar van dialoog kwam het in Egypte tot een bijzondere ontmoeting.

Twee vreemden ontmoetten elkaar in vrede, met één adem en hartslag voor God. De een was en bleef christen, de ander moslim. Die ontmoeting had een bijzonder effect, in het bijzonder op Franciscus. Hij voelde verwantschap met een andersgelovige en was onder de indruk van diens adhan, de oproep tot gebed doorheen stad en streek. Kort daarop schreef hij een brief aan de stadsbestuurders en de custoden, waarin hij opriep elke dag de klokken te luiden of een andere oproep tot gebed te geven. Zodat God met heel het volk over heel de aarde geloofd kan worden.

 

Op vrijdag 4 oktober 2019 14:00 willen de Franciscanen wereldwijd de klokken laten luiden. Waarom op De Feestdag van Franciscus van Assisi, op het moment van het vrijdaggebed? Om Franciscus’ verlangen waar te maken; om die belangrijke ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan te gedenken; om in verbondenheid met onze moslimbroeders en -zusters te bidden voor vrede; om een hoopvol teken te geven samen met alle mensen van goede wil. We nodigen ook iedereen uit om in het voetspoor van Franciscus letterlijk naar ‘de ander’ toe te gaan. Geef ’s aandacht aan je andersgelovige buren, bezoek ’s de moskee in de buurt.

Om elkaar onze verbondenheid te tonen, wordt elke deelnemer uitgenodigd zich te registreren via franciscancall4peace.org/inschrijving-actie. Alle acties zullen in kaart gebracht worden en op de website te bekijken zijn!

 

Vredesgebed

U, God, bent groter dan alle namen die wij U kunnen geven. Wij aanbidden U met de Lofprijzing, waarin St. Franciscus U met 33 namen en typeringen bezong.

U bent de heilige Heer, de enige God die wonderbare dingen doet.

U bent sterk, groot, de Allerhoogste, de Almachtige.

U, heilige Vader bent de koning van hemel en aarde.

U bent drievuldig en één, Heer, God der goden.

U bent het goede, al het goede, het hoogste goed, Heer, levende en ware God.

U bent liefde en genegenheid; wijsheid, nederigheid en geduld.

U bent veiligheid en rust; vreugde en blijdschap, gerechtigheid en matigheid.

U bent al onze, overvloedige, rijkdom. U bent schoonheid, zachtmoedigheid.

U bent onze beschermer, behoeder en verdediger.

U bent sterkte en toevlucht. U bent onze hoop, ons geloof en onze liefde.

U bent heel onze vertroosting. U bent ons eeuwig leven: Grote en wonderbare Heer, almachtige God, barmhartige Redder.

Als wij dit geloven en beseffen kan onze wereld een koninkrijk van vrede worden, waar vreugde en toekomst is voor allen. Een wereld waar het goed is te leven in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader. En vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap

en zijn Gebed verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen

 

Ari van Buuren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *