5/4 Pastoraal woord van pastor Marianus

Bekijk en beluister de korte Palmzondagviering met Pastor Marianus hier.

Lieve parochianen,

Vandaag is het Palmzondag. Ik heb de palmtakken voor u gewijd. Waar gaat het hier eigenlijk over? Wat betekent dit voor ons, voor ons christelijk geloof? Het gaat niet alleen over de palmtakken, maar het gaat over het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus, de man van Nazareth.

Op Palmzondag beginnen we de Goede Week. Op Witte Donderdag heeft Jezus zijn onvoorwaardelijke liefde aan zijn leerlingen gegeven door middel van het Laatste Avondmaal. Daar gaf Jezus zich aan zijn vrienden als Brood en Beker. Wij noemen dit tegenwoordig “de Eucharistie.” In de Eucharistie ontvangen we Jezus zelf. Dat is het Brood des levens.

Op Goede Vrijdag sterft Jezus op het kruis. Daardoor is de opdracht van zijn Vader volbracht. Hij is doodgegaan om ons te verlossen uit het kwaad van deze wereld.

Dan volgen Paaszaterdag en Paaszondag. Wij vieren zijn verrijzenis. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft! Bij Hem is er geen dood, maar leven voor altijd.

Dit geloof geeft ons het nieuwe perspectief op onze nieuwe toekomst: dat wij mogen leven voor altijd samen met Jezus. Dit is het einddoel van ons leven hier op aarde.

Op Palmzondag gaat Jezus naar Jeruzalem toe. Dit wordt een grote uitdaging voor Jezus en zijn leerlingen. Jezus’ reis naar Jeruzalem begint met vrolijkheid, blijheid, vreugde, Hosanna, palmtakken en een ezelin. Hiervoor heeft Jezus een eenvoudig dier nodig en geen luxe auto zoals wij nu hebben.

Daarom zegt Jezus tot zijn leerlingen en de eigenaar van de ezelin: Ik heb het nodig! (Mattheüs 21,1-11). Jezus gebruikt gewoon wat er is. Een ezelin is het symbool van Jezus’ nederigheid en zachtmoedigheid. Hij wil dicht bij de mensen staan. Hij gebruikt zijn speciale status als de Zoon van God niet. Hij plaatst zichzelf als een mens onder de mensen. De weg van het lijden is de weg van Jezus om zijn glorie te bereiken.

Door dit alles wil Jezus ons zeggen, dat het lijden van het kruis de weg is van ons menselijk leven. Maar achter het kruis verschijnt de grote vreugde van Pasen. Na de ellende van het covid-19 zal de zon van Pasen, de genezing en de vrijheid verschijnen.

Samen met Jezus dragen we deze noodtoestand naar de verrijzenis. Jezus bemoedigt ons allen om door deze moeilijke tijd heen te kunnen komen. Dit covid-19 duurt niet eeuwig. Geduld, waakzaamheid en gebed zijn voor ons de juiste middelen die we kunnen gebruiken om deze gevaarlijke zieke te verslaan.

De Heer Jezus is onder ons aanwezig, omdat wij in Hem geloven met hart en ziel.

 

Lieve parochianen, ondanks dat wij in deze Goede Week geen gezamenlijke vieringen kunnen hebben, wens ik u allen toe: Zalig Pasen!

De Heer Is verrezen. Hij leeft! Alleluia, alleluia!!

 

Wij zijn samen onderweg met Jezus!

Pastor Marianus Jehandut,SVD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *