07/02 Extra Parochievergadering

Met het oog op een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de parochie hebben we besloten om een extra bijeenkomst van de Parochievergadering te houden. Deze vindt plaats op donderdag 7 februari om 20:00 in de pastorie. Het betreft de onderwerpen:

1. Huishoudelijk reglement uniebestuur ( parochiebestuur) + mandatering Locatiebestuur.

2. Afscheid Ton en Astrid Broerse en overdracht van hun taken en functies. Ton zal aanwezig zijn om het een en ander toe te lichten.

3. Overige nog te bespreken belangwekkende punten.

Locatiebestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *