(9/6) SCHOONHEID VAN DE OUDERDOM

Ouderdom is meer dan genieten van je pensioen of wachten op het einde.
Conferentie georganiseerd door Sant’Egidio op zaterdagmiddag 9 juni

Op zaterdagmiddag 9 juni organiseert Sant’Egidio in de Mozes en Aäronkerk in
Amsterdam een conferentie met de titel ‘Schoonheid van de ouderdom’. In de
conferentie gaan we op zoek naar een nieuwe manier van kijken en spreken over oud
zijn en ouder worden. Deelnemers zijn ouderen, familieleden, mantelzorgers,
professionals, vrijwilligers en iedereen die oud hoopt te worden.
Met medewerking van Vonne van der Meer (schrijfster), Gerbert van Loenen
(journalist), Anne Christine Girardot (regisseur) en Katrien Van de Weghe
(vrijwilliger), die ieder op hun eigen manier het leven van ouderen voor het voetlicht
brengen en in gesprek gaan met de zaal.
Achtergrond
In de media verschijnen vooral vitale, krachtige en ondernemende ouderen. Verlies, pijn
en lijden blijven meestal buiten beeld en worden beschouwd als te vermijden of te
compenseren. Lichamelijk en mentaal verval speelt zich af achter de (gesloten) deuren
van thuis- en verpleeghuiszorg. Daarover horen we alleen bij protesten tegen tekorten in
de zorg.
Ouderen zelf worden elke dag geconfronteerd met hun kwetsbaarheid, en met een
samenleving die hun vraagt: Hoe lang accepteer jij dit nog en hoe lang wil je ons nog tot
last zijn? Waar ligt bij jou de grens?
Deze conferentie laat zien hoe mooi ouderen ook in hun kwetsbaarheid zijn.

Bekijk de  Flyer conferentie Schoonheid van de Ouderdom (1).