Afscheid Astrid en Ton Broerse

Op zondag, 19 mei, namen we na afloop van een mooie viering, waarin Ari van Buuren voorging en de LWM zong, afscheid van Astrid en Ton Broerse. Ton Broerse was o.a. meer dan 10 jaar voorzitter van het parochiebestuur en de laatste jaren vicevoorzitter van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus; Astrid was secretaris van de Stichting Beheer, hield zich bezig met de verhuur van de pastorie en de diverse zalen in de Hofkerk, maar was vooral een duizendpoot, die alles wist, alles kon oplossen en op wie je altijd een beroep kond doen.

Na de koffie met Limburgse vlaai (geïmporteerd uit Venray) begon het officiële afscheid, dat werd begeleid door spreekstalmeester Tim Stok. Als eerste kwam Arthur Anderegg, voorzitter van het locatiebestuur aan het woord die als dank voor bewezen diensten  –  en dat gedurende zoveel jaren -, het echtpaar de Penning van Verdiensten van de Parochie HH Martelaren van Gorcum uitreikte.

Na deze toespraak klonk uit zo’n honderd kelen een afscheidslied voor Ton en Astrid op de wijs van “Uit vuur en ijzer”.

Hierna sprak Bert Hilhorst namens de kosters dank uit aan Ton en Astrid voor de jarenlange plezierige samenwerking. Van Bert kregen ze een speciaal voor hen vervaardigde kosters-kaars. Vervolgens droeg Jantien Danes een ontroerend gedicht voor, waarna Wim Nypels een dankwoord sprak namens Stichting Beheer. Ook de dames en heren van de koffiebeuk gaven met een toespraakje acte de presence.

Het laatste woord was aan Paul Proost, bestuurslid van het Samenwerkingsverband, die het scheidende paar een prachtig beeldje overhandigde, afkomstig uit de nalatenschap van Pastor Leo Nederstigt.

Na dit officiële gedeelte stond er nog een stoet mensen in de rij die afscheid van Ton en Astrid wilden nemen.

Maar om 13.30 uur moesten Astrid en Ton mee, naar de oude sacristie, waar voor hen een afscheidslunch klaarstond, aangeboden door de Liturgische Werkgroep, het koor waarvan Ton en Astrid sinds 1972 deel hebben uitgemaakt, en waarvan beiden meerdere keren bestuurslid zijn geweest.

Ook hier was weer een lied en wel op de wijs van “Waar in het bronsgroen eikenhout”. Ze zouden het weten, dat ze naar Limburg verhuisden! Aan de muur hing een Limburgse vlag (naast die van Amsterdam) en Ton en Astrid moesten zich omkleden in regelrechte carnavalskledij!

Tenslotte nam Elly Woortmeijer met een mooie toespraak namens de LWM afscheid van Ton en Astrid en overhandigde hen als herinnering een jong vijgenboompje.

 

Wij wensen Ton en Astrid Broerse een goede verhuizing en veel levensgeluk in Limburg. We houden graag contact!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *