Afscheid Lars Frendel

Op Witte Donderdag, 13 april 2017, heeft de gemeenschap van de Hofkerk afscheid genomen van Lars Frendel. Pater Lars Frendel, Franciscaan, is vele jaren een bekend gezicht geweest in de ABG Parochie en in de Martelaren Parochie. Lars vertrekt over veertien dagen naar Ierland, waar hij in opdracht van de Franciscanen, een nieuwe uitdaging aangaat.

Twee sprekers uit de Hofkerk, Frank de Haas, voorzitter van de Pastoraatsgroep en Ton Broerse, voorzitter van het Uniebestuur, prezen Lars om zijn inzet. Hij werd geroemd om zijn eenvoud, zijn vriendelijkheid, en Frank de Haas noemde Lars een pastor in de ware zin des woords.

Namens het bestuur overhandigde Ton Broerse hem als herinnering een boek over Amsterdam.

Lars, in zijn dankwoordje, memoreerde dat hij een fijne tijd heeft gehad in Amsterdam en met name in Amsterdam Oost. Hij zou zeker terugkomen, al was het maar voor vergaderingen op het “hoofdkwartier” van de Franciscanen in Nederland, en van die gelegenheid zou hij ongetwijfeld gebruik maken om Amsterdam Oost weer te bezoeken.

Wij, van de Hofkerk en de Martelaren Parochie wensen pater Lars Frendel alle goeds toe op zijn nieuwe basis in Ierland!