Agenda Jubilemus Domino

damesenherenkoor

 

Zingen in de Hofkerk

Geschiedenis

Agenda

Leden

 

 


2e helft van het jaar 2018

9/9       23e zondag door het jaar, B-jaar

Voorganger: Coen v Loon
Introïtus: Iustus es Domine
Openingslied: Here Jezus, om uw woord, couplet 1 en 2 GvL 612
Mis: Schubert, Deutsche Messe
Tussenzang: Tot u ben ik gezonden, couplet 1 en 4 GvL 469
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe GVL 266
Acclamatie Voorbede: Heer ontferm u over ons GvL 363
Offertorium: Weber, Gebet
Communie: Schubert, Deutsche Messe, Schlußgesang
Slotlied: Het lied van de Heer in ons Midden, couplet 1 en 5 GvL 513

7/10     27e zondag door het jaar, B-jaar

Voorganger: Nog niet bekend
Introïtus: In voluntate tua
Openingslied: Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn, couplet 1,2,3 GvL 568
Mis: Bruckner Mis in C
Tussenzang: Gezegend die de wereld schept, couplet 1 t/m 4 GvL 603
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe: Gvl 266
Acclamatie Voorbede: Heer ontferm u over ons GvL 363
Offertorium: Elgar, Ave Verum
Communie: Monk, Abide with me
Slotlied: God groet u zuiv’re bloeme, couplet 1, 2 en 3 GvL 445

28/10     30e zondag door het jaar, B-jaar     

Voorganger: Nog niet bekend
Introïtus: Lætetur cor
Openingslied: Uit uw hemel zonder grenzen, couplet 1, 3 en 5 GvL 530
Mis: Gounod, Messe brève nr.7
Tussenzang: De Heer heeft mij gezien, couplet 1 GvL 421
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe GvL 265
Acclamatie Voorbede: Heer ontferm U over ons GvL 363
Offertorium: Attwood, Teach me, o Lord
Communie: Arcadelt, Ave Maria
Slotlied: Aanbidt en dankt uw Vader, couplet 1 en 2

11/11       Afscheid Coen van Loon (alle koren)

25/11       Hoogfeest Christus Koning van het Heelal, B-jaar
                  (laatste zondag van de tijd door het jaar)

Voorganger: Nog niet bekend
Introïtus: Dignus est Agnus
Openingslied: Aanbidt en dankt uw Vader, couplet 1 en 2 GvL 401
Mis: Mozart, Misa brevis in C, Orgel solo messe, KV259
Tussenzang: Dankt, dankt nu allen God, couplet 1 GvL 415
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe GVL 265
Acclamatie Voorbede: Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons GvL 362
Offertorium: Perosi, O sacrum convivium
Communie: Rathbone, Rejoice in the Lord
Slotlied: Aan U, o Koning der eeuwen

16/12     3e zondag van de advent, C-jaar

Voorganger: Nog niet bekend
Introïtus: Gaudete
Openingslied: O kom, o kom, Immanuel,
couplet 1, 4 en 5 GvL 512
Mis: Joseph Haydn, Missa Rorate Coeli
Tussenzang: Blijf niet staren, GvL 409
Acclamatie Evangelie: Lof en heerlijkheid Gvl 264
Acclamatie Voorbede: Heer, onze God,
wij bidden u, verhoor ons GvL 361
Offertorium: Cherubini, Veni Jesu
Communie: Bach, choral – Brich an, o schönes Morgenlicht
Slotlied: Rorate Coeli, couplet 1 en 2 GvL 843

25/12     Kerstochtend Dagmis 

Vooraf: Te Bethlehem geboren, couplet 1 t/m 4 GvL 520
Bárdos, Karácsonyi Bölcsödal,
Nu zijt wellekome GvL 508
Voorganger
: Nog niet bekend
Introitus: Puer natus est nobis
Openingslied: Wij komen tesamen,
couplet 1, 2 en 3 GvL 556
Mis: Schubert, Missa in G (F) 
Tussenzang: Halleluja GvL 251
Acclamatie Evangelie: Kind ons geboren GvL 627
Acclamatie Voorbede: Heer ontferm U over ons GvL 363
Offertorium: Willcocks, Once in royal Davids City
Communie: Bach, Ich steh an deiner Krippen hier
Slotlied: Eer zij God in deze dagen,
couplet 1, 2 en 3 GvL 436
Extra: Cuypers, Transeamus

13/1/2019     Doop van de Heer, C-jaar, Feest

Voorganger: Nog niet bekend
Introïtus: Dilexisti iustitiam
Openingslied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht,
couplet 1, 2 en 3 GvL 538
Mis: Gounod, Messe brève Nr.7
Tussenzang: Zingt voor de Heer van liefde en trouw, couplet 1 t/m 4 GvL565
Acclamatie Evangelie: Lof en heerlijkheid GvL 264
Acclamatie Voorbede: Heer ontferm U over ons GvL 363
Offertorium: Cuypers, Pie Jesu
Communie: Bach, Liebster Jesu, wir sind hier
Slotlied: Het lied van de Dag des Heren GvL 429