Agenda Jubilemus Domino

damesenherenkoor

 

Zingen in de Hofkerk

Geschiedenis

Agenda

Leden

 

 


2e helft van het jaar 2017

8/10       27e zondag door het jaar, A-jaar, Martelarenfeest      

Voorganger: Coen v Loon
Introitus: In volunta tua
Openingslied: Martelarenlied
Mis: Haydn, Orgolsolo Messe
Tussenzang: 621 Ik ben de wijnstok
Acclamatie Evangelie: Christe Salvator (Taizé)
Acclamatie Voorbede: Heer ontferm U over ons
Offertorium: Franck, Ave Maria
Communie: Purcell, Thou knowest, Lord
Slotlied: GvL 517 Roept God een mens tot leven

29/10     30e zondag door het jaar, A-jaar
Voorganger
: Pater Sedfrey
Introitus: Laetetur cor quaerentium Dominum
Openingslied: 401, 1 en 2, Aanbidt en dankt uw vader
Mis: Mozart, Missa Brevis in C – Orgelsolo Messe KV 259
Tussenzang: 491, 1,2 en 4, Aanbidt en dankt uw Vader
Acclamatie Evangelie: Laudate omnes gentes (Taizé)
Acclamatie Voorbede: Heer ontferm U over ons
Offertorium: J.S. Bach, Jesu meine Freude (Choral)
Communie: G.F. Händel, Dank sei dir
Slotlied: 445, God groet u, zuiv’re bloeme

19/11     33e zondag door het jaar, A-jaar     

Voorganger: Coen v. Loon
Introitus: Dicit Dominus
Openingslied: 568, Zomaar een dak boven wat hoofden
Mis: Bruckner, Mis in C
Tussenzang: 471, Ik groet u vol genade
Acclamatie Evangelie: 270a  Uw woord is waarheid, Heer
Acclamatie Voorbede: Heer ontferm U over ons
Offertorium: Weber, Gebet
Communie: Mendelssohn, Nicht unserm Namen
Slotlied: 486, Komt ons in diepe nacht ter ore

 

 

 

10/12     2e zondag van de Advent, B-jaar

Voorganger: Coen v Loon
Introitus: Populos Sion
Openingslied: 505, 1,2,en 4, Nu daagt het in het Oosten
Mis: Schubert, Mis Rorate
Tussenzang: 512, 1,4 en 5 O kom, o kom, Immanuel
Acclamatie Evangelie: 270, U woord is waarheid, Heer
Acclamatie Voorbede: Heer ontferm U over ons
Offertorium: Dans nos obscurités (Taizé)
Communie: Cherubini, Veni Jesu
Slotlied: Gregoriaans Rorate caeli, couplet 1 en 4

24/12    Kerstmis Nachtmis, Hoogfeest  

Voorprogramma allen: 556, Wij komen tezamen, 493 Maria die zoude naar
Bethlehem gaan
Koor:  Diabelli, Puer natus est nobis, Schubert, Wiegenlied der Hirten

Voorganger: Arie van Buuren en Coen v Loon
Introitus: Dominus dixit ad me
Openingslied: Stille Nacht
Mis: Schubert, mis in G
Tussenzang: Te Bethlehem geboren
Acclamatie Evangelie: Kind ons geboren
Acclamatie Voorbede: Heer ontferm U over ons
Offertorium:J.S. Bach, O, Jesulein Süss
Communie: Saint-Saëns, Tollite Hostias
Slotlied: Cuypers, Transeamus