Agenda Jubilemus Domino

damesenherenkoor

 

Zingen in de Hofkerk

Geschiedenis

Agenda

Leden

 

 


1e helft van het jaar 2017

 5/2       5e zondag door het jaar, A-jaar     

Voorganger: Pater Marianus en Coen v Loon
Introitus: Venite adoremus Deum
Openingslied: GvL 456, Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Mis: Bruckner in C
Tussenzang: “Liedboek” 675 Geest van hierboven
Acclamatie Evangelie: GvL 249 Halleluja (uit de Paaswake)
Acclamatie Voorbede: GvL 362 Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons
Offertorium: Franck, Panis angelicus, 2 stemmig, Jos solo, koor valt in
Communie: Bach, Liebster Jesu, wir sind hier
Slotlied: GvL 561 Zingt een nieuw lied, alle landen

19/2     7e zondag door het jaar, A-jaar
Voorganger
: Pater Lars Frendl
Introitus: Domine, in tua misericordia speravi
Openingslied: GvL 558 Wij treden biddend in uw licht
Mis: Schubert Deutsche Messe 4 delen Zum Eingang, Zum Gloria,
Zum Sanctus, Zum Agnus

Tussenzang: GvL 541, 1 en 3 Wat altijd is geweest
(Lied van vandaag en morgen)
Acclamatie Evangelie: GvL 265 U komt de lof toe, U het gezang
Acclamatie Voorbede: GvL 362 Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons
Offertorium: Monk, Abide with me
Communie: Franck, Cantique de Jean Racine
Slotlied: GvL 612 Here Jezus, om uw woord

12/3     2e zondag van de 40-dagentijd, A-jaar     

Voorganger: Ari v.Buuren en Coen v. Loon
Introitus: Reminiscere
Openingslied: GvL 421, 1 en 2 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Mis: Michael Haydn, Tempore Quadragesimae
Tussenzang: GvL 610, 1 Heeft Hij ons bidden opgevangen,
Acclamatie Evangelie: GvL 265  U komt de lof toe, U het gezang
Acclamatie Voorbede: GvL 362 Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons
Offertorium: Purcell, Thou knowest, Lord
Communie: Bach, Wass mein Gott will, das g’scheh’ allzeit
(uit Matth. Passion)
Slotlied: GvL 844, 1, 2, 3 Attende Domine

2/4       5e zondag van de 40-dagentijd, A-jaar 

Voorganger   : Ari v. Buuren en E.Molenaar
Introitus       : Iudica me Deus
Openingslied : GvL 643, 1 en 3, Vol van verwachting zijn wij gekomen
Mis               : XVII Gregoriaanse Adventsmis
Tussenzang   : GvL 429 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
Acclamatie Evangelie: GvL 265 U komt de lof toe, U het gezang
Acclamatie Voorbede: GvL 362 Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons
Offertorium: Haydn, Bless’d be the name
Communie: Attwood, Teach me, o Lord
Slotlied: GvL 844, 4, 5 Attende Domine

13/4     Witte donderdag, A-jaar                             

Voorganger: Pater Lars Frendl en Coen v Loon
Introitus: Nos autem
Openingslied: GvL 567b, 1, 4, 5 Zolang er mensen zijn op aarde
Mis: Raeven, Ama Deum
Tussenzang: indien voetwassing GvL 524 Toen Jezus in zijn uur gekomen was
anders: GvL 557 Wij roemen in ’t Kruis van de Heer
Acclamatie Evangelie: GvL 265 U komt de lof toe, U het gezang
Acclamatie Voorbede: GvL 362 Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons
Offertorium: Gjeilo, Ubi caritas est vera, Deus ibi est
Communie: Kodaly, Stabat Mater
Slotlied/Processie: GvL 838, Pange lingua, geheel

 

23/4     2e zondag van Pasen, Beloken Pasen A-jaar

Voorganger: Coen v Loon
Introitus: Quasi modo geniti infantes
Openingslied: GvL 411 Christus die verrezen is
Mis: Caldara, Missa in G
Tussenzang: GvL 845 Victimae paschali laudes
Acclamatie Evangelie: GvL 249 Alleluja
Acclamatie Voorbede: GvL 362 Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons
Offertorium: Mozart, Laudate Dominum
Communie: Aichinger, Regina caeli
Slotlied: GvL 401 Aanbidt en dankt uw vader

14/5     5e zondag van Pasen, A-jaar, moederdag, 

Voorganger: Pater Edmund en Coen v Loon
Introitus: Cantate Domino
Openingslied: GvL 424 De Heer is waarlijk opgestaan
Mis: Gounod, Messe Brève Nr 7
Tussenzang: GvL 409 Blijf niet staren
Acclamatie Evangelie: GvL 249 Alleluja
Acclamatie Voorbede: GvL 362 Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons
Offertorium: de la Lande, Cantate Domino
Communie: Elgar, Ave Verum Corpus
Slotlied: GvL 555 Wij groeten u, o Koningin

4/6       Hoogfeest van Pinksteren, A-jaar,

Voorganger: Coen v. Loon
Introitus: door  omstandigheden geen Introïtus
Openingslied: Eppink/GvL 847 (tekst), Veni Creator
Mis: Gounod, Messe Brève Nr 7
Tussenzang: GvL 419a De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
Acclamatie Evangelie: GvL 249 Alleluja
Acclamatie Voorbede: GvL 362 Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons
Offertorium Mozart, Ave Verum
Communie: Haydn, Komm, heiliger Geist
Slotlied: GvL 442 Geest, die vuur en liefde zijt

25/6     11e zondag door het jaar, A-jaar,

Voorganger: Coen v. Loon
Introitus: Exaudi Domine
Openingslied: GvL tekst 562, melodie 484 Zingt God de Heer
Mis: J.Haydn, Missa brevis Sti.Joannis de Deo (Kleine Orgelmesse)
Tussenzang: GvL 546 Wie als een god wil leven
Acclamatie Evangelie: GvL 249 Alleluja
Acclamatie Voorbede: GvL 362 Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons
Offertorium: Bach, Wohl mir dass ich Jesum habe
Communie: Guilmant, O salutaris hostia
Slotlied: GvL 465, 1, 2, 8, 10, melodie pag 493 Hier is een stad gebouwd