Agenda Jubilemus Domino

damesenherenkoor

 

Zingen in de Hofkerk

Geschiedenis

Agenda

Leden

 

 


1e helft van het jaar 2018

20/5       Hoogfeest van Pinksteren, B-jaar

Voorganger: Coen v Loon
Introitus: Spiritus Domini
Openingslied: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt: GvL 419a
Mis: Joseph Haydn, Orgolsolo Messe
Tussenzang: 1,2,3 Geest, die vuur en liefde zijt: GvL 442
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe: GvL 266
Acclamatie Voorbede: Heer onze Heer wij bidden u, verhoor ons: GvL 362
Offertorium: Rathbone, Rejoice in the Lord, alway
Communie: Michael Hayn, Komm, heiliger Geist, Thou knowest, Lord
Slotlied: 1,2,3 U zij de glorie: Gvl 532

10/6     10e zondag door het jaar, B-jaar
Voorganger
: Coen van Loon
Introitus: Exaudi Domine
Openingslied: 1.2.3 Licht dat ons aanstoot in de morgen: GvL 489
Mis: Schubert, Deutsche Messe
Tussenzang: 1,3,5 De aarde is vervuld: GvL 417
Acclamatie Evangelie: U komt de lof toe: GvL 266
Acclamatie Voorbede: Heer onze Heer, wij bidden u, verhoor ons: GvL 362
Offertorium: J.S. Bach, Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Choral)
Communie: Schubert, Deutsche Messe, Schlussgesang
Slotlied: 1 (allen), 2 (dames), 3 (heren), 5 (allen),
Zingt voor de Heer van liefde en trouw: GvL 565

1/7     13e zondag door het jaar, B-jaar     

Voorganger: Coen v. Loon
Introitus: Omnes gentes plaudite
Openingslied: 1,2,3 De Heer heeft mij gezien
Mis: De Klerk, Mis Huc ad regem pastorum
Tussenzang: 1,2,4,8,10 Hier is een stad gebouwd: GvL 465
Acclamatie Evangelie: Aan onze God en Vader: GvL 261
Acclamatie Voorbede: Heer ontferm U over ons: GvL 363
Offertorium: Gregoriaans, Salve Regina
Communie: Händel, Dank sei dir Herr
Slotlied: 1, Refrein, 3 Refrein, 4, Refrein 6, Refrein
Door de wereld gaat een woord: GvL 431