Bestellers gezocht!

Ondanks een mooie nieuwe website en een nieuwsbrief, zijn Hofnieuws en Saamhorig nog steeds de media, waaruit de bezoeker van de Hofkerk de meeste informatie halen over het wel en wee van de Martelaren.

In de afgelopen tijd is een aantal bezorgers uitgevallen. Erger nog is, dat Minke Veenboer, die jaren lang de bezorging van Hofnieuws en Saamhorig heeft gecoördineerd, door gezondheidsproblemen heeft moeten afhaken.

Daarom hier een oproep. Wie wil een paar keer per jaar een uurtje vrij maken om Hofnieuws en Saamhorig rond te brengen in zijn of haar eigen buurt?

Het is niet veel werk en je helpt ons er geweldig mee. Informatie en aanmelding bij diaken Coen van Loon, tel. 6653830, of per mail naar:  pastor@hofkerk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *