Bijlage: Missie Leefgemeenschap Slotervaart

De Leefgemeenschap zien we als een ontspannen en dienstbare samenlevingsvorm.
Leden van de leefgemeenschap willen hun leven met elkaar delen, voelen zich verbonden
met de christelijke traditie en voelen zich geroepen om hun leven ook in bredere zin met anderen
in de buurt te delen.
We willen als actieve buurtbewoners met extra tijd voor de buurt, samen experimenteren met
christelijk leven in de Amsterdamse wijk Slotervaart Zuid.
Het doel van de Leefgemeenschap is niet dat anderen zich bekeren tot het christelijk geloof.
Het doel is dienstbaar te zijn aan anderen in onze nabije leefomgeving, omdat we geloven dat God dat van ons vraagt. De Leefgemeenschap biedt ons de structuur om ons leven zo in te richten
dat we gehoor kunnen geven aan die roeping en elkaar daarin kunnen stimuleren.

Concrete verwachtingen t.a.v. leefgemeenschapsbewoners:

– Buurtmaaltijd. Eén keer in de week organiseren wij samen een buurtmaaltijd.
Van ieder leefgemeenschapslid wordt verwacht dat zij/hij daarbij aanwezig is
(de ene keer in de organisatie de andere keer gewoon als gast).
– Intentie van betrokkenheid. Daarnaast wordt van ieder leefgemeenschapslid verwacht
Dat hij/zij de intentie uitspreekt de tijd te nemen om betrokken te zijn in de buurt waarin we leven. Een goed voorbeeld daarvan is via het Burennetwerk een ‘goede buur’ van iemand in de buurt te worden, maar dit zal per persoon verschillen.
– Bezinning. Eén keer per week verzorgt de Leefgemeenschap een bezinningsmoment/
georganiseerd gebed. Door de kerkzaal open te stellen, kunnen zowel de leden van de leefgemeenschap als mensen uit de buurt samen bidden/bezinnen/stil zijn/kaarsje
aansteken.
– Gezamenlijke reflectie. Eén keer per maand spreken de leden van de leefgemeenschap
Elkaar expliciet over hun ervaringen in hun vrijwilligerswerk, het samenleven en bezinnen we daar samen op.

Het doel van de bovenste twee activiteiten is de buurt beter leren kennen
en onze leefwereld expliciet verbinden aan de wijk waarin we wonen.
Aanwezig zijn daar waar je zelf leeft en woont.
Het derde punt sluit aan bij onze opvatting dat we de stilte en Gods stem nodig hebben
Om geïnspireerd te kunnen leven. We hebben ervaren dat stilte en gebed in het dagelijks leven
Vaak ondergesneeuwd raken en dat we er steeds bewust naar op zoek moeten.
Om dat gemakkelijker te maken kiezen we ervoor om het wekelijkse bezinningsmoment
vast onderdeel uit te laten maken van de structuur van de Leefgemeenschap.