Bukra Ahla – Een betere morgen

Pastor Ari van Buuren is 4 tot 10 december met zijn dochter op reis in Libanon. Maar hij zou Ari niet zijn, als hij zijn privébezoek niet zou combineren met aandacht voor een goed doel.

 

Vluchtelingen die ons land binnenkomen en hier – mogelijk – permanent zullen blijven zijn een hot item in Nederland. In Nederland bevinden zich 35.000 vluchtelingen (juli 2016, cijfers Vluchtelingenwerk), van wie er ruim 14.000 uit Syrië afkomstig zijn. Nederland telt 17 miljoen inwoners.

Libanon telt zo’n 6 miljoen inwoners. In dit land wonen meer dan 1 miljoen vluchtelingen, voornamelijk afkomstig uit Syrië. Dat is een heel andere verhaal…!

 

Hoewel ook in Libanon niet alles vlekkeloos verloopt, gaat de opvang van vluchtelingen in dit land tamelijk goed. Toch is er in de opvangkampen gebrek aan alles. Vooral aan onderwijs. En onderwijs is onontbeerlijk voor de tienduizenden ontheemde kinderen die in een ander land hun weg naar de toekomst moeten zien te vinden.

 

Ari kwam in contact met SB Overseas, een Belgische organisatie die hulp geeft aan het vluchtelingenkamp Bukra Ahla in Libanon, dat Ari straks gaat bezoeken. Een betere morgen, betekent dit, een betere toekomst. De doelstelling blijkt al uit de naam:

 

Initiator Louma Albik trouwde 15 jaar geleden met een Syrisch-Belgische man. Ze hebben zelf drie kinderen. Heel hun leven is gewijd aan de vluchtelingen, sinds zij 6 jaar geleden van familie/vrienden hoorde hoe ernstig de situatie in Syrië is. Louma is toen zelf gaan kijken in vluchtelingenkampen en was zo aangeslagen door wat ze zag, dat ze het initiatief nam om hulpgoederen vanuit Brussel/België naar de vluchtelingen te sturen. Ze sprak (bij haar eerste bezoek) een grootmoeder die haar kinderen had verloren, maar nog 8 kleinkinderen had. Louma vroeg haar: “U hebt zeker wel geld nodig?”  De vrouw antwoordde: “We hebben scholen nodig! De kinderen moeten kunnen leren.”

Binnen enkele maanden regelde Louma een schooltje met leerkrachten. Ze stuurt van alles naar de kampen. In de kampen proberen ze de kinderen op te vangen, hun ellende te helpen verwerken (het is schokkend wat je hoort en ziet) en hen te laten ervaren dat er ook goede mensen zijn, die het beste met hen voor hebben. In die kampen zijn vooral weeskinderen, die alles verloren hebben. Ook tracht de leiding hen redenen te geven om iets te vieren: een leerling die kan lezen, een proefwerk goed gemaakt etc. etc.

 

Voor dit goede doel is in de Martelaren op Eerste Adventszondag al een deurcollecte geweest, die het mooie bedrag van €150 heeft opgebracht. Tijdens de Vesperviering van 6 december is de collecte voor Bukra Ahla bestemd.

Prachtig begin. Maar willen we de kinderen in Bukra Ahla iets wezenlijks uit Nederland geven, dan is er toch nog meer geld nodig. We kunnen in Nederland weinig meer doen, dan geld geven.

Maar laten we dat dan in deze Adventstijd, als voorbereiding op Kerstmis, ook ruimhartig doen.

Uw gift is meer dan welkom op:

SBO Overseas in Brussel

IBAN BE42 7320 3907 1954

SWIFT: CREGBEBB

(Graag onder vermelding van “via Ari van Buuren”, zodat men de herkomst van het geld kan afleiden)

Meer informatie vindt u op www.sboverseas.org.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *