Clara en Franciscus Lezing

Dinsdag 20 september om 19.30 uur is er in de pastorie van de Hofkerk de eerste Clara & Franciscuslezing, onder de titel: Waar blijft de kerk? Ko Schuurmans zal dan aan de hand van twee boeken spreken over de toekomst van de kerk. ‘Hoe ga je als gelovige om met het spectaculaire proces van afbraak en verdamping dat bezig lijkt binnen de kerk?’ Dat is één van de vragen die ons persoonlijk en als parochiegemeenschap raakt. Na de lezing is er ruimte voor gesprek. Een volgende maal zal de lezing in een andere parochie plaatsvinden.

Ko Schuurmans is liturgist en indertijd directeur van het toenmalig Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Haarlem. Hij zal bij de lezing uitgaan van twee onlangs verschenen boeken, nl.: Erik Borgmans, “Waar blijft de kerk, Gedachten over opbouw in tijden van afbraak” en Stefan Paas, “Vreemdelingen en priesters, Christelijke missie in een postchristelijke omgeving.”

 

Erik Borgman schrijft over een spectaculair proces van afbraak en verdamping dat bezig lijkt binnen de rooms-katholieke kerk. Hoe moet je daar als betrokken gelovige mee omgaan? Waar blijven we?

‘Proberen vast te houden aan wat was, is geen optie. We moeten ons laten omvormen door het rijk van God, dat nabij is’, zegt Borgman.  Borgman wordt wel de meest invloedrijke katholieke theoloog van dit moment genoemd.

 

Stefan Paas stelt in zijn boek vragen als: “Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn?”;

“Is het mogelijk om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden?”

 

Vanuit de wens dat de diverse parochies van de personele unie Clara & Franciscus, elkaar beter leren kennen zoeken we momenten van ontmoeting. In dat kader nodigt het pastoraal team van de unie u allen uit voor bovenstaande lezing.

Na afloop om, ca 21.30 uur, drinken we met elkaar nog een glaasje en kunnen we wat napraten. Belangstellenden wordt verzocht zich voor 13 september aan te melden via  abgparochie@gmail.com .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *