Contact

Het adres van onze parochie is:

Secretariaat HH. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098 KT Amsterdam
tel: 020-6653830
giro: IBAN NL13 INGB 0000 1225 88
email secretariaat: secretariaat@hofkerk.amsterdam
email pastor: pastor@hofkerk.amsterdam

Pastor

De vaste voorganger van de Hofkerk is pastor Coen van Loon. Hij is RK diaken.

Hij is op 1 september 2014 in dienst gekomen. Voor 20 uur per week werkt hij in de Hofkerk.
De andere 20 uur werkt hij in de Indische Buurt en op andere plekken in de Unie Clara & Franciscus.

Coen is per email bereikbaar op pastor@hofkerk.amsterdam

Secretariaat

Het secretariaat is bereikbaar onder het bovengenoemde telefoonnummer.
U kunt bij het secretariaat terecht met al uw vragen en opmerkingen.
Het secretariaat is per email te bereiken op secretariaat@hofkerk.nl

Koster

Onze koster Bert Hilhorst is per email te bereiken op koster@hofkerk.amsterdam

Webmaster

U kunt altijd de webmaster van Hofkerk.amsterdam mailen op: hofkerk@ziggo.nl

Hieronder kunt u al uw commentaar of opmerkingen kwijt, of gewoon een aardig mailtje sturen.