Doop

doop2Dopen in de Hofkerk

 

Wat is het?

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de gemeenschap van Christus. Het is de eerste stap van een nieuw leven: een leven als kind van God.

Als nieuw initiatief biedt de Martelaren de doopouders twee avonden aan ter voorbereiding. Op deze avonden vertellen wij over wat er allemaal komt kijken bij een doop. Het zal gaan over sacramenten en symbolen, maar ook over de belangrijke plaats van het H. Doopsel in een christelijk leven.

De doop is een moment waarop wij het leven vieren. In dankbaarheid kijken wij terug naar de geboorte en we zetten het kind op haar of zijn weg de toekomst tegemoet. Doordat wij deze avonden gezamenlijk doen kunnen de ouders elkaar leren kennen en met elkaar in gesprek komen.

Voor wie is het?

Voor iedereen die door het doopsel opgenomen wil worden in de katholieke kerk; lid wil worden van de gemeenschap van de Martelaren.

Aanmelden

U kunt contact opnemen met pastor van Loon voor meer informatie en de keuze van een datum via email: pastor@hofkerk.nl