Filmavonden

cinema plaatje

Hof der Verbeelding

De Hof der Verbeelding is sinds 2012 actief als groep van vrijwilligers die films vertoont in de pastorie van onze kerk. Met veel plezier laten wij van oktober t/m juni op iedere tweede donderdag van de maand een film zien. In dit achtste seizoen laten wij per thema steeds drie films zien.

 

 

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. De film start om 20.00 uur. Ari gaat na afloop met de bezoekers over de film in gesprek en daarna is er gelegenheid tot napraten met elkaar onder het genot van een drankje. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van € 5,-. Wij vertonen de films in de Zoetmulderzaal. U kunt daarvoor de ingang van de pastorie aan de voorkant van de kerk bij het kerkplein gebruiken.

I.v.m. rechten mogen wij geen filmtitels openbaar maken. Wij brengen u graag op de hoogte van filmtitels en de data van de vertoningen via e-mail: mailto:hofkerkfilms@outlook.com.

U kunt ook naar een van ons vragen in de kerk.
Wij heten u graag welkom op onze filmavonden!
René van Eunen – Liesbeth Wijkhuizen – Ben Steggerda – Ari van Buuren

**************

Wij gaan dit seizoen weer mooie films vertonen in de Zoetmulderzaal en hopen u te mogen verwelkomen. Ons eerste thema behelst Nederlandse films. Eén van de scènes van de film die wij in december laten zien werd in onze kerk opgenomen. Verdere informatie leest u hieronder.

 

Donderdag 10 oktober

Een film uit 2014 met in de hoofdrol Monic Hendrickx. Het is het najaar van 1572 en de zaken van ondernemersvrouw Kenau Simonsdochter Hasselaer, die een scheepswerf beheert, lijken goed te gaan ondanks de Tachtigjarige Oorlog die aan de gang is. Echter, Kenau heeft het moeilijk met haar dochters, vooral haar jongste Geertruid is losgeslagen in haar geloofsopvattingen en heimelijk verliefd op Pieter Ripperda, de zoon van de gouverneur van de stad Haarlem. Na een beeldenstorm in de Sint Bavokerk worden Pieter, Geertruid en andere jongelingen opgepakt en naar Utrecht gezonden. Daar worden de jongeren tot de brandstapel veroordeeld en Kenau met haar oudste dochter Kathelijne komen net te laat om bezwaar te maken. Kathelijne weet haar jongste zus nog uit haar lijden te verlossen door middel van een pistoolschot. Teruggekeerd in Haarlem lijkt de Spaanse gezagvoerder Don Frederik op weg naar de stad met zijn leger, waarmee hij daarvoor het bloedbad van Naarden heeft aangericht. Op het eerst lijkt Kenau geen interesse te hebben om haar stad te gaan verdedigen tegen de Spanjaarden, mede door de verbittering om de dood van haar jongste dochter. Maar na het verraad van stadsregent Cornelis Duyff gaat ze overstag en schenkt haar scheepswerf hout voor het versterken van de stadspoorten. Tijdens het Beleg van Haarlem (1572-1573) gaat de weduwe de strijd aan met de Spanjaarden en voert ze een groep Haarlemse vrouwen aan.

 

Donderdag 14 november

Een film uit 1975 van Bert Haanstra met in de hoofdrollen Kees Brusse, Ton Lensink en Dora van der Groen.  Kees Pulder, huisarts in een plattelandsdorp, krijgt onverwacht bezoek van een oude studievriend, de bekende neurochirurg Hans van Inge Liedaerd. Tijdens een etentje en de daaropvolgende slemppartij halen zij herinneringen op: Van Inge Liedaerd roemt Pulder als een gevat en populair student, maar deze herinnert zich hier niets van. Van Inge Liedaerd blijft logeren, maar de volgende ochtend blijkt hij te zijn vertrokken, met medeneming van Pulders morfinevoorraad. Hans van Inge Liedaerd, nu ontmaskerd als drugsverslaafde, sterft niet veel later aan een overdosis. Pulder neemt Van Inge Liedaerd echter niets kwalijk, integendeel: hij beseft dat hij al jaren een ingeslapen bestaan leidt, en dat Hans hem de ogen heeft geopend. Tijdens de begrafenis ontmoet Pulder, nu helemaal in de ban van Hans, de minnares van Hans, de aan alcohol verslaafde mevrouw Mies, en spreekt met haar af om over Hans te praten. Na de begrafenis spreekt Pulder tevens met de echtgenote van Hans. Zij blijkt echter alleen maar slechte herinneringen aan haar huwelijk te hebben, en wenst geen verder contact. Na een moeizaam eerste bezoek begint Pulder, die nu zo veel mogelijk van Hans wil weten, steeds vaker bij mevrouw Mies langs te gaan. Deze avonden monden steevast uit in flinke slemppartijen, waardoor Pulder zijn gezin en zijn praktijk steeds meer begint te verwaarlozen.

 

Donderdag 12 december

Een film uit 2018 met Barry Atsma en Jacob Derwig. Als bankier Walraven van Hall in de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van Hall, bedenkt hij een riskante constructie om grote leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd kan worden. Als ook dat niet genoeg is plegen de broers de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: tientallen miljoenen guldens worden onder het oog van de bezetters de Nederlandse bank uit gesluisd. Een zeer spannende scène in deze film werd opgenomen in onze kerkzaal.