Financiën

Rechtspersoon

Een parochie is een zelfstandige rechtspersoon, welke valt onder het kerkelijk recht van de Rooms-Katholieke kerk.

Financiën

Een parochie is financieel zelfstandig. Een overzicht van de jaarcijfers H.H. Martelaren van Gorcum treft u hier aan.

Giften

Omdat een parochie financieel zelfstandig is, werft onze parochie actief giften. Ook uw bijdrage is nodig en van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Ons bankgegevens zijn:

NL13 INGB 0000 1225 88

ten name van: RK Kerkbest Par HH Martelaren van Gorcum.

BIC INGBNL2A

Ook periodieke giften zijn mogelijk, waarmee u meer belasting bespaart. Graag informeren wij u daar over. Dank voor al uw bijdragen!

ANBI

Giften aan onze parochie zijn fiscaal aftrekbaar. Ons RSIN nummer (fiscaal nummer) is 824111928. Wij voldoen aan voorschriften voor de ANBI publicatieplicht. De betreffende gegevens treft u hier aan:  ANBI gegevens H.H. Martelaren van Gorcum.