Parochie – Bestuur en Financiën

Bestuur

De Parochie HH Martelaren van Gorcum maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Naast de Martelaren maken horen de navolgende parochies tot dit samenwerkingsverband: ABG-Parochie (Amsterdam Oost), St. Petrus Banden (Diemen), H.Urbanus (Duivendrecht), De Graankorrel (Amsterdam ZO).

De afgevaardigde van de HH Martelaren van Gorcum in het Parochiebestuur (dit is het bestuur van het Samenwerkingsverband) is de heer Caspar v.d.Leeuw.

Locatiebestuur

Het locatiebestuur van de HH Martelaren van Gorcum bestaat uit:

  • Arthur Anderegg (voorzitter)
  • Olaf Olmer
  • Caspar v.d.Leeuw
  • Tim Stok

Het locatiebestuur is te bereiken via het e-mailadres: secretariaat@hofkerk.amsterdam

Pastoraatsgroep

In goede samenwerking met Pastor Marianus regelt de Pastoraatsgroep alles, wat in brede zin van het woord met “leerhuis, vierhuis en diensthuis” te maken heeft.

De pastoraatsgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Ari van Buuren (voorzitter)
  • Janneke de Bruin
  • Erika van Hove (tevens kinderpastoraat)
  • Agnes Skot (tevens kinderpastoraat)

De pastoraatsgroep is te bereiken via e-mailadres: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam

Rechtspersoon

Een parochie is een zelfstandige rechtspersoon, welke valt onder het kerkelijk recht van de Rooms-Katholieke kerk.

Financiën

Een parochie is financieel zelfstandig. Een overzicht van de jaarcijfers H.H. Martelaren van Gorcum treft u hier aan.

Giften

Omdat een parochie financieel zelfstandig is, werft onze parochie actief giften. Ook uw bijdrage is nodig en van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Ons bankgegevens zijn:

NL13 INGB 0000 1225 88

ten name van: RK Kerkbest Par HH Martelaren van Gorcum.

BIC INGBNL2A

Ook periodieke giften zijn mogelijk, waarmee u meer belasting bespaart. Graag informeren wij u daar over. Dank voor al uw bijdragen!

ANBI

Giften aan onze parochie zijn fiscaal aftrekbaar. Ons RSIN nummer (fiscaal nummer) is 824111928. Wij voldoen aan voorschriften voor de ANBI publicatieplicht. De betreffende gegevens treft u hier aan:  ANBI gegevens H.H. Martelaren van Gorcum.

Preventiebeleid inzake seksueel misbruik 

Als parochie (HH Martelaren van Gorcum) volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid