(22/4) Gastspreker Russische Orthodoxie

Op zondag, 22 april a.s. vindt de eerste viering in de Hofkerk plaats in het kader van de oosterse Orthodoxie. In deze viering zal aandacht worden besteed aan de Russische variant van de oosterse Orthodoxie, haar ontstaan en kenmerken.

Helaas zijn we er niet in geslaagd om een spreker uit Russisch Orthodoxe kring te vinden om ons over deze boeiende christelijke stroming te spreken. Daarom zal tijdens de eucharistieviering door de voorganger pastor Coen van Loon lijnen naar de orthodoxie worden uitgezet. Mogelijk zal ook de LWM dit ondersteunen door tijdens de viering een of meer Russische liederen ten gehore te brengen.

Na de viering en de koffie bent u welkom in een nazit, waarin Frans Woortmeijer in een korte lezing zal ingaan op het ontstaan van de orthodoxie en specifieke kenmerken van de Russische orthodoxie. Na de lezing heeft u gelegenheid om als u dat wenst vragen te stellen en in discussie te gaan.

U bent van harte uitgenodigd.

Een korte beschrijving van de oosterse Orthodoxie en de andere stromingen die verder nog aan de orde zullen komen, klik hier.

         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *