Gastsprekersmaand 2017

In maart 2017 komt er in het kader van ons jaarthema “Staan voor je geloof”  een aantal gastsprekers praten over martelaren, toen en nu. Uiteraard komen ook de Martelaren van Gorkum, die in 2017 150 jaar geleden heilig zijn verklaard, aan bod. Maar ook wordt aandacht geschonken aan enkele martelaren van nu, en enkele uit het recente verleden.

Het belooft een boeiende serie lezingen te worden, waarvoor niet alleen de parochianen maar nadrukkelijk ook buurtgenoten en andere belangstellenden van harte zijn uitgenodigd.

Nadere informatie over de sprekers en hun onderwerp, alsmede de data, vindt u hier.