Gastsprekers 2020

Gastsprekers 2020

Het onderwerp, waaraan we in deze Vastentijd aandacht willen besteden, is psalmen. We zijn blij te kunnen aankondigen dat we er in geslaagd zijn een drietal deskundige sprekers uit te nodigen, om hun licht over dit onderwerp te laten schijnen.

Op 23 februari 2020 wordt de aftrap gegeven door Pastor Jaap van der Meij. Jaap van der Meij is werkzaam geweest als pastoraal werker in de regio Amstelland. Na zijn pensioen is hij vrijwilliger geworden in de ABG parochie. Frans Woortmeijer en Jaap van der Meij gaan samen voor in deze viering en Jubilemus Domino zingt.

De overweging van Jaap van der Meij vindt u hier.

8 maart gaat Ari van Buuren voor en zingt de LWM. Gastspreker is Kees Kok. Kees Kok (1948) deed Gymnasium-α aan het kleinseminarie Hageveld in Heemstede en studeerde daarna theologie aan de toenmalige Katholieke Theologische Hogeschool van Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij twee jaar dirigent van het jongerenkoor van de Martelaren van Gorcum in Amsterdam en tien jaar dirigent in de Lucaskerk in Amsterdam-Osdorp. In 1980 studeerde hij af op Liturgie tussen wal en schip. Over de officieel-kerkelijke liturgievernieuwing na Vaticanum II. Direct daarna kwam hij in dienst bij Stichting Leerhuis & Liturgie, eerst als studiesecretaris en van 2002 tot 2011 als directeur. Sindsdien coördineert hij in de Nieuwe Liefde projecten op het gebied van leerhuis en liturgi(sch)e (muziek). Kees Kok is getrouwd en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen.

De overweging van Kees Kok vindt u hier.

22 maart is het de beurt aan Gerard Swüste in een viering waarin Frank de Haas en Agnes Skot voorgaan en de LWM zingt. Gerard Swüste (1945) studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Hij werkte voor de KRO/RKK, onder andere voor radioprogramma’s als Kruispunt Radio, Het Klooster, Echo en het Theater van het Sentiment. Sinds 1976 preekt hij regelmatig in de Amsterdamse Dominicus. Tenslotte is hij een kenner en begenadigd uitvoerder van de muziek van Bob Dylan.

In hedendaags taalgebruik, met verrassende eigentijdse formuleringen en dicht bij de grondtekst, laat Gerard Swüste de psalmen klinken in zijn boek “Altijd hetzelfde lied” als de liederen van de mens van altijd, met zijn eeuwige thema’s. De meeste psalmen mogen dan meer dan ­2500 jaar oud zijn, de mens blijkt sindsdien in wezen niet veel veranderd en de psalmen zijn daarmee nog steeds actueel. Het is altijd hetzelfde lied. In de korte, treffende toelichtingen bij elke psalm worden de diepte en de reikwijdte van deze ‘levensliederen’ nog eens onderstreept.

Een korte toelichting op het onderwerp “psalmen” vindt u hier.