Gastsprekersmaand 2016

Meer Eco, minder ego!!

Februari – maart 2016. Gastsprekersmaand.

Thema: Duurzaamheid, natuur en klimaat.
Nav. de encycliek van de paus

‘Laudato Si’,
‘Zorg om ons gemeenschappelijk huis’

Frans Woortmeijer zegt in zijn samenvatting van de encycliek (boodschap):
“Wie Laudato Si goed leest, ziet dat de nadruk ligt op de verandering van onszelf, een verandering die van binnenuit moet komen. Het consumentisme van veel mensen uit deze tijd wordt genadeloos aangeklaagd.In plaats daarvan moet er een band van liefde en aandacht komen tussen mensen onderling, het lot van de arme, zowel in de nabijheid als in de derde wereld, dient veel centraler te staan.”

Om met ons hun gedachten te delen over die zorg om ons gemeenschappelijke huis,
zijn de volgende sprekers uitgenodigd:

10 februari, Aswoensdag, 19.30 uur

Spreker: Tim Stok.

De gastsprekersmaand wordt in de viering van Aswoensdag geopend door Tim Stok.
Tim is al vele jaren actief voor de Hofkerk en de laatste jaren voor de personele unie Clara & Franciscus. Zijn deskundigheid ligt op het financiële vlak. Maar zijn interesse gaat eveneens uit naar duurzaamheid, zorg om het gemeenschappelijk huis en interreligieuze dialoog.


 

14 februari, 1ste Vasten, 10.30 uur.

Spreker: Guy Dillweg, Franciscaan (1944).

Hij was één van de mensen die in 1991 op Stoutenburg bij Leusden een religieuze gemeenschap begon. Een gemengde gemeenschap die ‘in een kloosterlijk ritme leeft in verbondenheid met de natuur’.Het milieuklooster werd geboren, al spoedig gevolgd door het Franciscaans Milieuproject. Aan beiden zou Guy zich met hart en ziel gaan wijden, tot op vandaag. Een leven waarin de verbondenheid met de natuur, de schepping, een speerpunt zou worden.


 

21 februari, 2de Vasten, 10.30 uur

Spreker: Matthijs Schouten

Michiel Bussink interviewde Matthijs en schreef: “Er is geen dier op aarde of Allah houdt het bij zijn kuif vast”. Een uitspraak in de Koran die hem trof, toen hij bestudeerde hoe de grote wereldgodsdiensten, inheemse volkeren, filosofen en kunstenaars tegen natuur aankijken. Matthijs Schouten (1944): ecoloog, godsdienstwetenschapper, hoogleraar natuurbeheer, huisfilosoof van Staatsbosbeheer, Ierlandkenner en boeddhist. ‘Onze omgang met de natuur verandert niet als we het beeld van onszelf niet onderzoeken.’”


 

28 februari, 3de Vasten, 10.30 uur

Spreker: Marjolein Tiemens

Marjolein Tiemens-Hulscher, lekenvoorganger in de parochie Sint Maarten in Driebergen, koos ervoor haar betrokkenheid op de schepping zichtbaar te maken in het geven van lezingen en cursussen over geloof en duurzaamheid en het schrijven een eigen commentaar op de Tien Geboden voor het milieu.
Daarvoor gaf zij haar baan in de plantenveredeling op. Nu verbindt zij haar geloof met groen-doen. Zij richt zich in oecumenisch verband op alle kerken en kerkgangers die dromen van een duurzame aarde.


 

6 maart, 4de Vasten, 10.30 uur

Pater Frans Mulders SMA

Deze lezingencyclus valt in de vastentijd. Ons parochieverband ‘gaat’ dit jaar voor een ecoproject op scholen in Ghana. Met dit project worden jonge mensen getraind in theorie en praktijk om actief te reageren op de roep om op duurzame manier te zorgen voor de natuur om hen heen. Frans Mulders (1937) was van 1963 tot 2004 missionaris in Ghana Na terugkomst in 2004 was hij tot 2012 pastor in de Graankorrel. Daar is hij nog actief als vrijwilliger. Hij gaat regelmatig voor, is lid van de M.O.V.groep en vrijwilliger bij inloophuis Stap Verder.
Als missionaire sociëteit heeft de SMA steeds grote zorg en aandacht geschonken aan een van de opdrachten  van de Missie van de Kerk: de heelheid van de schepping en de bescherming van het milieu. Voor velen, zelfs bestuurders,  lijkt het nog onontgonnen terrein. Op dit gebied verricht in Ghana het Eco Office, al jaren lang goed werk.


 

13 maart, 5de Vasten

Roos Kuipers

Roos Kuipers is in de Hofkerk bekend van de thee-met-gebak-zondagen in de pastorietuin.
Haar leven draait om tuinen. Zij werkt in Jeugdland, waar ze samen met kinderen van zaai tot oogst een stuk land bewerkt. Haar ideaal is ooit een “hemelse tuin” te ontwerpen, een tuin die mensen inspireert hun omgeving in bloei te zetten. Het is een groenconcept met een lijntje naar boven, waarbij de harmonie tussen mens en natuur het uitgangspunt is. Het zijn ideaal-tuinen met een grote biodiversiteit, die tot doel hebben wijsheid te verspreiden door de natuur in al haar pracht te laten bloeien.

Wij hopen velen van u op één van deze zondagen te mogen begroeten!
Ari van Buuren, Coen van Loon, Frans Woortmeijer.