Gebed om Berlijn

Eeuwige God,
Duisternis overvalt ons hier in Berlijn.
Dood en verderf rijden het leven binnen
te midden van een zee van licht.
Lichamen verwoest, zielen versplinterd.
Een mensenleven is niet in tel.
Het vrolijke licht van de kerstmarkt plotsklaps verdwenen.
Geen licht meer te bespeuren.
De vreugde verstomd.
Een donkere nacht valt mensen ten deel.
God, ontferm U over de getroffenen
en allen die bij hen horen en een plaats hebben in hun hart,
ontferm U over allen voor wie het duister is
te midden van het licht van alles wat aan Kerst herinnert.
Eeuwige God, 
Geef ons niet prijs aan cynisme en rancune,
aan wanhoop en machteloosheid,
die het leven aantasten en schraal maken.
Maar laat U niet onbetuigd met uw Woord van vrede,
opdat mensen omkeren van wegen van geweld,
ook van wegen in naam van hun god.
En kom in déze wereld, zoals deze vandaag is,
ontbreek niet aan ons leven en dat van deze wereld,
en geef ons uw licht om te leven de duisternis voorbij.


Ds. Wim in ’t Hout – Nederlandse Kerk in Berlijn