Goede week en Pasen – programma

 

18 april – Witte Donderdag

Eucharistieviering 19.30 uur

Pater Marianus gaat voor en

Meerklank zingt

 

Op Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum. Dat is de Heilige Driedagentijd, het sluitstuk van de weg naar Pasen.

In het Duits heet de Witte Donderdag ‘Grün Donnerstag’. Dat heeft niets met ‘groen’ te maken, maar met ‘grienen’.

Wij vieren en gedenken de ‘overlevering’ in de dubbele zin van het woord: de overlevering van de Eucharistie èn de overlevering van Jezus in de handen van mensen.

In het Engels heet deze dag ‘Maundy Thursday’. ‘Maundy’ is afgeleid van ‘mandaat’ ofwel opdracht. Het gaat om Jezus’ opdracht elkaar de voeten te wassen (Joh.13,14). Even later zegt Hij ons een nieuw mandaat of gebod te geven “dat jullie ook elkaar liefhebben.” (Joh.13,34).

In het witte Godslicht komt een eind aan ons verdriet en vieren we Jezus’ Maaltijd van Liefde. Zo gaan we een lege en donkere  vrijdag toch als Goede Vrijdag tegemoet.

 

19 april – Goede Vrijdag

Kruisweg                            15.00 uur – J. de Bruin, A. van Buuren

Woord & Gebed                 19.30 uur – J. de Bruin, A. van Buuren, de LWM zingt

 

Sterven moet niet in eenzaamheid, maar met mensen die je liefhebt om je heen.

Je moet gestreeld worden, er moet van je worden gehouden.

Sterven moet vredig, in alle rust.

Je moet liggen in een bed en terwijl je handen worden vastgehouden,

-zoals bij het eerste staan- ga je langzaam weg.

Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten.

Met een schreeuw kwam de dood, de tempel was gesloopt.

 

20 april – Paaszaterdag

De kinderen mogen om 12.00 uur naar

de Hofkerk komen om paaseieren te

zoeken in de kerktuin.

 

20 april – Paaswake

Eucharistieviering om 21.30 uur

met Pastor Simon Evers.

Muzikale medewerking van Meerklank

 

De Paaswake is vanouds zó rijk aan symbolen. Na de Doopgedachtenis vieren we tenslotte de Maaltijd van de Heer.

St. Augustinus, de bisschop van Hippo (in het huidige Algerije) zei het al: ‘Ontvang het lichaam van Christus òm Lichaam van Christus te worden!’ Dat Lichaam is op aarde wereldwijd. Daarom bezocht Paus Franciscus eind maart Marokko.

Sinds de eerste Witte Donderdag vieren wij christenen de Pesachmaaltijd als Dankzegging, Heilige Eucharistie. Toen voltrok Jezus een diep geheim, een Godsgeheim. Zijn lichaam zag Hij voortaan  schuilgaan in het Pesach-brood. Zijn bloed zag Hij fonkelen in de Paas-wijn. In de Paasnacht vieren wij Christus’ dood èn opstanding.

In licht en duister wil Jezus de Christus zijn leven eeuwig voortzetten in ons. We zingen “Ontsteek dan een lichtend vuur!” Christus ontsteekt zijn Lichtend Vuur in ons. Wij zijn zijn Lichaam. Zijn wij Licht-dragers?

 

21 april – Hoogfeest van Pasen

10.30 uur – Eucharistieviering

met Pastor Marianus.

Jubilemus Domino zingt

en er is kindernevendienst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *