Hulpacties

Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Hofkerk

Onze parochie beschikt al vele jaren over een P.C.I., dat betekent Parochiële Caritas Instelling. De P.C.I. heeft de beschikking over enig kapitaal, verkregen door schenkingen en donaties. De opbrengst (rente en dividend) wordt gebruikt om een aantal grote en/of kleinere projecten in en buiten onze parochie te ondersteunen.

Bijvoorbeeld: het Kerk en Buurtwerk, de Bezoekersgroep, de Zonnebloem, Malawi, de Goede Doelenmarkt en Lourdes-reizen. Een jaarlijkse afdracht doen wij t.b.v. diaconale projecten van het bisdom en dekenaat. Ook voor de inrichting van de koffiebeuk was er een bijdrage. U ziet genoeg doelen om dat geld aan te besteden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ons secretariaat. Wilt u meer weten? Wij geven graag antwoord op uw vragen.

Kledinginzamelingsactie

Vijf goede doelen zijn op het gebied van kledinginzameling actief. Een daarvan is “Sam’s kledinginzamelingsactie”, waarbij “Sam” staat voor de “Barmhartige Samaritaan”. Ten behoeve van “Sam” organiseert de Hofkerk met enige regelmaat kledinginzamelingsacties op het kerkplein. Houd de website in de gaten voor actuele inzamelingsdata.