Indrukwekkende avonden kloosterspiritualiteit (2017/2018)

Op 19 oktober was de eerste avond over kloosterspiritualiteit.Die avond sprak Fer van der Reijken tot ons over de Franciscanen. Fer van der Reijken is een bekende Franciscaan, woonachtig in La Verna in Amsterdam West. Met zijn boeiend betoog hield hij ons meer dan een uur bezig. De avond werd besloten met een korte viering, waarin een paar gebeden van Franciscus van Assisi werden gelezen.

Voorafgaande aan de avond werd een eenvoudige, doch voedzame maaltijd geserveerd, bereid door Janneke de Bruin en Liesbeth Wijkhuizen, waarbij de aanwezigen ongedwongen met elkaar konden kennismaken.

Jammer dat deze interessante avond slechts door zestien mensen werd bezocht. Er worden de laatste tijd met enige regelmaat in de Hofkerk lezingen, Vespervieringen en bijeenkomsten gehouden, die met zorg zijn voorbereid en voor velen interessant kunnen zijn.

De herkansing was op 16 november, toen Klaas Fongers sprak over de Norbertijnse spiritualiteit.Hoewel qua opzet een soortgelijke avond als toen de Franciscaanse spiritualiteit aan de orde kwam, verliep de avond toch anders. Klaas is een heel andere man als Fer van der Reijken, al is ook hij een begenadigd spreker.

Door beide avonden hebben we een veel beter inzicht gekregen in de waardevolle èn verschillende spiritualiteit van zowel Franciscanen als Norbertijnen.

22 februari 2018

De kloosteravond met Jos Geelen, Kanunnik van St.Augustinus was weer een hele belevenis, al was het alleen maar omdat hij de enige kanunnik van St.Augustinus in Nederland is. Dus een heel andere avond als met de Norbertijnse of de Franciscaanse broeder, maar zeker niet minder boeiend. Ook de broodjes van Liesbeth Wijkhuizen en de soep, deze keer verzorgd door Mirjam de Wit, waren weer als vanouds uitstekend.

22 maart 2018

De kloosteravond op 22 maart met de Dominicaan Henk Jongerius, was opnieuw zeer de moeite waard. Na een gezellige maaltijd, waaraan we met zo’n 18 personen aanzaten, vertelde hij over het ontstaan van de orde, over de liefde voor boeken die de broeders delen, en over het ietwat rebelse karakter van de orde. Hij doorspekte zijn verhaal met anekdotes die daarvan getuigden.
Om half negen werd afgesloten met een lied van zijn hand.

De volgende en voorlopig laatste kloosteravond  is op 19 april met Nicolaas Sintobin, Jezuïet.

19 april 2018

De voorlopig laatste kloosteravond op 19 april is iets anders verlopen dan gepland. Nicolaas Sintobin sj, de spreker, was namelijk door een keelontsteking geveld.
Gelukkig waren er op You Tube meerdere opnames van zijn toespraken voor handen, dus na een heerlijke maaltijd, als gebruikelijk bestaande uit soep en broodjes, konden de aanwezigen toch alles opsteken over de spiritualiteit van de Jezuïeten.

De kloosteravonden, zowel vorig jaar als dit jaar, zijn druk bezocht en werden door de aanwezigen vrijwel unaniem zeer gewaardeerd.  We hopen op en vervolg in een of andere vorm!