Kerkopenstelling Samenwerkingsverband Clara Franciscus in de Corona-crisis

De overheid heeft op 23 maart 2020 de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus tot 1 juni verder aangescherpt.  In aansluiting daarop hebben de Nederlandse bisschoppen meteen aanvullende maatregelen getroffen tot en met Pinksteren (31 mei).

 

Eerder waren alle publieke vieringen in het weekend afgelast; thans zijn ook doordeweekse publieke vieringen afgelast. Koning Willem-Alexander zei in zijn tv-toespraak op 20 maart, dat mensen ook kerkdiensten missen.

 

De bisschoppen geven aan, dat kerken open kunnen blijven voor individuele bezoekers.

Supermarkten blijven open. De kerken zijn als het ware “winkels”, waar men gratis de verbinding met God kan beleven. Dit is ‘om niet’ en pro Deo! Sommige parochies in ons Samenwerkingsverband zijn daarom open. De openingsdagen en -tijden zijn verschillend: zie hiervoor hun websites. (De locaties van de ABG parochie zullen gesloten zijn).

 

Bezoekers kunnen naar de kerk komen om te bidden en/of een kaarsje aan te steken. Daarbij worden alle maatregelen van de overheid in acht genomen betreffende aantal, afstand, hygiëne en gezondheid. Bij de ingang van een open kerk staan mensen, die een en ander regelen.

 

In de gezondheidszorg vallen de geestelijk verzorgers, de ziekenhuis-pastores onder de vitale beroepen. Zij zijn present voor patiënten, naast-staanden en medewerkers. Paus Franciscus noemt de Kerk vaak een ‘veldhospitaal’. Het eenzaamheids-virus, zoals de Koning dat noemde, willen wij bestrijden. De Kerk met haar pastores en vrijwilligers kan vitale en spirituele steun bieden.  Meer dan ooit zijn wij een luisterend oor – ook via de telefoon, app en internet.

 

De Palmzondag, de Goede Week en het Paasfeest kunnen we wellicht dieper en intenser beleven dan anders. Ook dan zijn er kerken op diverse dagen en verschillende uren open.

We kunnen ons – ook thuis – verbinden met lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus, onze Heer.  Helpend hierbij kunnen de suggesties op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn.

 

En zo we leven toe naar Pinksteren, dat Gods Geest van geloof, hoop en liefde in ons doet voortleven.

 

Amsterdam, Diemen, Duivendrecht.

Parochiebestuur en Pastoraal Team van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus

Bert Wooning                                                                                Paul Proost

Administrator                                                                                Vice voorzitter

—————————————————————————————————–

Informatie

 

Voor aanvullende  informatie verwijzen wij naar de websites en de individuele secretariaten van de parochies ABG, Graankorrel, Petrus Banden (Diemen), Urbanus (Duivendrecht) en Martelaren van Gorcum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *