Kinderactiviteiten in de Hofkerk

In de aanloop naar de kerst worden door het Kinderpastoraat een aantal activiteiten georganiseerd,

die we hieronder de revue laten passeren.

 

  • 11 november: Afscheid Coen van Loon. Tijdens de viering is er kindernevendienst, waarbij de kinderen met elkaar een afscheidcadeau voor Coen knutselen. Dit cadeau zal na de viering in de zijbeuk worden aangeboden.

 

  • november. Ook dit jaar willen we speelgoed inzamelen voor de Sinterklaasbank. Kinderen wordt gevraag een stuk speelgoed hiervoor af te staan. Een financiële bijdrage van hun ouders t.b.v. de Speelgoedbank is ook altijd welkom. NL40RABO0106755013 t.n.v. Sinterklaasbank. Ook wordt er tijdens een viering een collecte voor de Sinterklaasbank gehouden.

  • 2 december. Net als vorig jaar verwachten wij na de zondagsviering de Diaconale Sint. Onze sint komt geen pakjes brengen (natuurlijk wel wat pepernoten!), maar hij komt de cadeautjes ophalen die in de voorafgaande weken verzameld zijn voor de Sinterklaasbank. Laten wij zorgen dat hij niet met lege handen vertrekt!

 

  • 2, 9, 16 en 23 december (de vier zondagen van de Advent) is er tijdens de zondagsviering kindernevendienst, verzorgd door Erika en Agnes, waarbij de kinderen op een leuke manier toewerken naar de Kerst. We gaan, om maar één ding te noemen, met elkaar een kerststal opzetten. Aanvang 10.30 uur.

 

  • 24 december. Tijdens de gezinsviering op Kerstavond (aanvang 19.30 uur) kunnen de kinderen meedoen aan een kerstspel. Nadere bijzonderheden hierover volgen nog.

 

  • 26 december. Een jarenlange traditie: Kindjewiegen op tweede kerstdag. Het kerstspel wordt opnieuw gespeeld en we zingen met elkaar kerstliedjes. Leuk voor jong en oud en na afloop kan iedereen natuurlijk nog even gaan kijken bij de Kerststallententoonstelling! Het tijdstip van het kindjewiegen is nog niet bekend, maar volgt zo spoedig mogelijk.

 

Leuk als veel kinderen op deze activiteiten afkomen. Ze zijn van harte welkom. En natuurlijk bent u, als ouder, niet minder welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *