Mededeling over de toekomst van een Hofkerkkinderkoor

De laatste maanden werden we geconfronteerd met zorgen om ons Kinderkoor.
Er zat niet echt groei in het koor. Ook waren er zorgen van financiële aard. Als Hofkerk hebben we het bestuur van het Kinderkoor daarin volop bijgestaan. Het bestuur is zich op de identiteit van het koor onder de nieuwe naam ‘De Hofnar’ gaan bezinnen.
Als Pastoraatsgroep, waaronder het KiPa/Kinderpastoraat valt, en als Koorbestuur hebben we de afgelopen tijd intens en openhartig met elkaar overlegd.
Gezamenlijk kwamen we uit bij drie opties:
a) ‘De Hofnar – Zang en Toneel voor Kinderen’ gaat voort met het ontwikkelen van een nieuwe, eigen identiteit: losser opererend van de Hofkerk;
b) De Hofkerk gaat geen verdere samenwerking aan met ‘De Hofnar’ en haar nieuwe beleid;
c) Het oorspronkelijke Hofkerkkinderkoor gaat samenwerking zoeken met het PeeBee-koor, het kinderkoor van de naburige parochie St. Petrus’ Bandenin Diemen.

Als Pastoraatsgroep hebben we na rijp beraad op 26 september gekozen voor de tweede en de derde optie. ‘De Hofnar’ hield daarmee op te bestaan. Op 3 oktober heeft de laatste les van Juliska Yonne plaats gevonden.Beide partijen vinden dit moeilijk, maar hebben ook begrip voor dit besluit.
We gaan zogezegd ‘goed uit elkaar’. We hebben tegen elkaar gezegd: we hebben goed met elkaar gesproken.

De samenleving en de kerk zijn in een grote transitie, beseffen wij samen met het KiPa. We blijven ook met elkaar in dialoog.Het PeeBee-koor staat positief tegenover samenwerking.
Het zal even tijd nodig hebben om de beoogde samenwerking vorm te geven ennieuwe Gezinsvieringen te plannen.
U hoort er van. Houd ook de website van de Hofkerk in de gaten!
De Pastoraatsgroep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *