Nico van der Peet benoemd als administrator

 

Goed nieuws! Op vrijdag 16 juni 2017 kwam een brief van bisschop Punt, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam,

over de benoeming van pater James Arul svd. en pastoor Nico van der Peet.

Met terugwerkende kracht zijn zij per 1 juni hier in ons samenwerkingsverband benoemd.

Drs. N.A.M. van der Peet werkt al vele jaren in Amsterdam Noord. Daar heeft hij een succesvol fusieproces begeleid.

Zijn benoeming is voor beperkte tijd en voor één dag in de week. Hij zal gaan werken ten dienste van het pastorale team en op bestuursniveau.

Zijn samenwerking met pastoor Leo zal intens worden. Samen hebben zij al diverse gesprekken gehad. Pastoor Leo blijft pastoraal en liturgisch actief.

Pastoor Nico van der Peet zal de taak van administrator (bestuurder) op zich nemen en het pastoraal team gaan begeleiden.

Kortom, deze zomer gaan wij duidelijk een volgende fase in, in ons samenwerkingsverband.

Het is goed dat er nu op 9 juli in H.H. Martelaren van Gorcumkerk de eerste Clara & Franciscusviering plaats vindt en dat er op 26 oktober weer een Clara & Franciscus lezing is.

Als uw bestuur blijven wij intensief zoeken naar mogelijkheden waarop onze vijf parochies steeds meer naar elkaar toe kunnen groeien.

Grote beslissingen worden nog niet genomen. Nu breekt een fase aan van gewenning aan de nieuwe situatie, van kennismaking en naar elkaar toe groeien.

Daarna zien wij met elkaar verder.

Het bestuur van het samenwerkingsverband Clara & Franciscus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *