Nieuwjaarswensen 2016

NIEUWJAARSWENSEN Hofkerk Viering 3 januari 2016

 

Op deze eerste zondag in het Nieuwe Jaar mag ik een Nieuwjaarswens uitspreken.

  • We zijn een parochie in verandering!

Dat is lastig èn het is een avontuur. Het is ook een kans, een appèl!

Daar wil ik – mede namens de Pastoraatsgroep – even met u bij stilstaan.

Meenemen wil ik u op een korte reis door de komende 3 jaren: 2016, 2017, 2018.

De Driekoningen, de Wijzen uit het Oosten zeiden tegen elkaar: “We hebben een Licht, een Ster gezien. Laten we er beter, van dichtbij naar gaan kijken.”

Zo kunnen we zonder angst een visie ontwikkelen! Licht, visie, zien – dat betekent een zoeken naar in-zichten en uit-zichten. Het gaat om perspectieven.

Laten we zo omzien naar elkaar in kerk en buurt!

  • We zijn een geloofsgemeenschap in verandering!

Pastoraal werker Nico Essen was zo’n 25 jaren onze pastor. Diaken Coen van Loon is nu zo’n 15 maanden onze pastor. Nico had àlle tijd voor de Martelaren. Coen heeft helaas beperkte tijd voor de Martelaren. Dat komt ook door het krimpen van de kerken.

 

Maar de Kerk is niet de Pastor, Kerk zijn we sámen. We kunnen om te beginnen er meer in geloven dat wij sámen de Familie van God zijn, zoals we vierden in deze Kersttijd. We zijn Lichaam van Christus op aarde.

Laten we daarom nog meer ònderling pastoraat beoefenen.

Daarbij gaat het – zoals Frank de Haas als voorzitter van onze Pastoraatsgroep steeds zegt – om hartelijkheid en om een meer positieve grondhouding.

 

In de Voorbeden hebben we gebeden dat wij voor elkaar een zegen mogen zijn. Een zegen voor mensen in nood en ver weg. Een zegen als Parochiegemeenschap voor wie gaan trouwen en voor zieken. En voor kinderen en jongeren – blij zijn we vandaag met Hanneke de Haas en haar verhaal en straks actie in maart voor ‘Cycle4Girls’ in Vietnam!

Zo zijn we een Zegen voor elkaar. We zeggen het Jacob (in Genesis 32) na tegen God, tegen onze broers of zussen, tegen onze vijand ook: “Ik laat je niet gaan tenzij je mij zegent!”

De Driekoningen zochten een Ster. Sindsdien kunnen we zèlf een Ster zijn, die Gods Licht weerspiegelt.

  • We zijn een kerk in verandering!

Kort wil ik met u terugkijken naar enkele hoogtepunten in 2015.

Op 26 juli vond de bezichtiging van de verbouwde pastorie plaats: een geweldige en succesvolle verbouwing. Op 22 augustus was er het heel goed bezochte buurttuinfeest. Op 19 september was er voor het eerst een Kaderdag van onze parochie. Na de Martelaren-viering op 4 oktober, tegelijk startzondag plantten we een boompje. In de Kersttijd met o.a. de Faire Kerst Fair was er meer deelname uit de buurt dan ooit! De Kerststallen-expositie trok 2100 bezoekers: 500 bezoekers meer dan vorig jaar. Ook niet-gelovige of niet-katholieke mensen zijn gekomen.

 

In dit jaar 2016 is de volgende maand, februari de maand van de gastsprekers.

We besteden dan eindelijk nadere aandacht aan de pauselijke Encycliek ‘Laudato Si – Zorg om ons gemeenschappelijke huis’. Het thema is: ‘Meer eco, minder ego!’.

Naast Guy Dilweg, Matthijs Schouten, Marjolein Tiemens en Frans Mulders hebben we ook twee eigen sprekers: Tim Stok en Roos Kuipers.

We beleggen twee thema-avonden: 18 februari over Diakonie en 21 april over Liturgie. En dit alles loopt uit op een zogeheten Parochie Inspiratie Dag op 12 juni.

Wie hier zomaar van buiten zou binnenlopen zou denken: wat een actieve, bruisende parochie. Laten we er dat ook van maken!

 

Het jaar 2017 wordt ook bijzonder. In dat jaar is het 150 jaar geleden, dat de 19 Martelaren van Gorcum zijn heilig verklaard – in 1867. Deze martelaren omringen ons in onze kerk in de glas-in-loodramen. Op 9 juli, hun sterfdag, willen we dat herdenken. Daartoe heeft Coen van Loon een project in gang gezet. Dat project zal ook oecumenisch zijn, omdat 2017 tevens het herdenkingsjaar is van 500 jaar Reformatie.

 We zijn een parochie, geloofsgemeenschap en kerk in verandering!

Onze Hofkerk vormt het Hart van de Linnaeushof. Meer en meer wordt zij de kerk in de buurt. Modern gezegd kan onze kerk een spiritueel, cultureel en sociaal centrum zijn.

Het volgend jaar is sinds enkele dagen: 2017!

We dromen daarbij van de Hofkerk als een Centrum voor Verzoening, Vergeving & (interreligieuze) Dialoog. We dromen van een ruimte in de kerk waar vanaf 2017 b.v. exposities, lezingen, workshops, meditaties en labyrint-wandelingen kunnen plaats vinden.

Coen van Loon wil nog gezegd hebben dat hij in november 2018 met pensioen gaat.

Dat is ook de realiteit.

 

Vandaag zeggen we in enkele varianten: zalig, gezegend, gelukkig Nieuwjaar!

Mèt elkaar, met en zonder pastores kunnen we de veranderingen aan.

We kunnen ze ook zelf tot stand brengen. Dat doen we met behoud van het goede en in openheid voor een nieuwe toekomst.

We bewaren als Maria de Woorden van en over God in ons hart. We volgen het Licht van Christus. We worden een Lichtdrager en zelf een Ster….

 

Ari van Buuren