Nieuwjaarwens en jaaroverzicht

Pastor Coen van Loon, Locatiebestuur en pastoraatsgroep wensen u alle goeds in 2018

Hieronder het jaaroverzicht van 2017

Jaarthema:

‘Staan voor je geloof’.

 

Staan voor je geloof.

Het jaarthema ‘staan voor je geloof’ werd geïntroduceerd tijdens het Martelarenfeest dat gevierd werd op 2 oktober 2016. In zijn verkondiging zei pastor van Loon:

“We vieren dit jaar dat 150 jaar geleden de Martelaren van Gorcum heilig verklaard werden. Bij de bewoners van Aleppo en de vluchtelingen in Griekenland kan men spreken over een massamartelaarschap. Achter iedere martelaar staan vaak duizenden anonieme mensen die hetzelfde lot hebben ondergaan. In het herdenken van de martelaar die met naam en toenaam bekend is gebleven, worden ook die anderen herdacht en naar voren gehaald. De martelaar is een teken in de geschiedenis om niet te vergeten wat mensen mensen aan kunnen doen.”

 

De Pastoraatgroep schrijft:

“We hebben een druk en niet altijd even makkelijk jaar achter de rug. Maar wat is er veel gedaan en wat is er veel tot stand gebracht! Meer dan ooit zijn we in de parochie tijdens het Jubileumjaar 2017 met allerlei inhoudelijke en spirituele zaken bezig geweest. Het jaar 2018 wordt ook spannend omdat Coen van Loon in november met pensioen gaat.”

 

Op 1 juni werd pastor Nico van der Peet tot administrator benoemd van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus en daarmee de opvolger van pastor Leo Nederstigt, die door zijn ziekte zich steeds meer moest terugtrekken.

 

Hierbij een overzicht van wat er zoal gebeurde in 2017.

 

 1. Alle Koren-viering

8 januari 2017 was de laatste alle koren viering in januari.

Er is besloten deze viering te verplaatsen naar september van het jaar

en daarmee extra accent te geven aan de opening van een nieuw werkseizoen.

 

 1. Jubileum 150 jaar Heiligverklaring H.H. Martelaren van Gorcum

3.a.      Gastsprekers

In maart begonnen de feestelijkheden voor het vieren dat 150 jaar geleden de H.H. Martelaren van Gorcum heilig verklaard werden. Het jaarthema werd uitgebreid tot:

‘Staan voor je geloof. Martelaarschap een verbindend begrip?’

 

De volgende gastsprekers waren uitgenodigd:

5 maart Pater Jan Stuyt sj Over Pater Frans van der Lugt sj
12 maart Ari van Buuren Over Dietrich Bonhoeffer
19 maart Pater Henrik Roelvink ofm Over de Martelaren van Gorcum
26 maart Cornell Evers Over Zuster Dorothy Stang
1 april Ari van Buuren/Frank de Haas Over Etty Hillesum (Vesperviering)

 

Hun preken zouden in juni de basis gaan vormen van een boekje onder dezelfde titel.

Oscar Behrens was de drijvende kracht die dit boekje mogelijk maakte.

 

3.b.     25 juni-16 juli Jubileumtentoonstelling

Daarnaast was er de tentoonstelling over de martelaren van Gorcum. Naast historisch materiaal uit het Gorcums museum en een parochie uit Delft, werd het thema geactualiseerd door de tentoonstelling van glas in lood raampjes van kinderen van de Lidwina over wie voor hen een held was. De stichting ‘kunsteducatie de rode loper op School’ maakte dit onderdeel mogelijk.

De kinderen werden begeleid door de glaskunstenares Marjolein Wigbold. Bij ieder raampje was een tekst, zoals:

 • Oom Michel is mijn held. Hij helpt mensen die in de Amsterdamse grachten zijn gevallen en misschien niet kunnen zwemmen omdat ze teveel gedronken hebben. Hij duikt dan het water in om diegene in veiligheid te brengen. Ik vind dat super dapper! Ilse
 • Onze kat Koppykrauw helpt mij (bijna) altijd als ik ergens geen zin in heb. En toen ik laatst een hersenschudding had, lag Koppy de hele tijd naast me. Toen voelde ik me een stuk beter. Harrie

 

De tentoonstelling werd op 25 juni geopend door Roy Tepe, samen met pater Roelvink dè autoriteit in Nederland op het gebied van de martelaren van Gorcum. In een mooi verhaal met kwinkslagen vertelde hij over de gebeurtenissen rond de heilig verklaring in 1867.

 

3.c.      9 juli Jubileumviering

9 juli was het officiële jubileum. Dit werd gecombineerd met de eerste Clara & Franciscusviering; een mooie viering waarmee men de mogelijkheid wil geven parochianen uit de vijf samenwerkende parochies met elkaar in contact te brengen. Nico van der Peet ging als administrator voor. Ook stadsdominee Rob Visser werkte mee met een gloedvolle speech aan het eind van de viering.

 

3.d.     9 juli dialoogviering

Die middag was er een dialoogviering. Pastor van Loon had hiertoe contact gelegd met New Connective, het voormalige VU studentenpastoraat. Met een aantal studenten met diverse achtergronden was deze viering voorbereid. De maaltijd werd bereid door een groep vluchtelingen en de dialoog na afloop stond onder leiding van Joke Jongejan van Dialoog in Actie.

 

3.e.     16 juli Bezoek koor en parochianen H.H. Martelaren van Gorcum uit Koog a/d Zaan

Samen met de pastores Matthé Bruins en Ko Schuurmans was een bus vol parochianen uit Koog a/d Zaan naar Amsterdam getrokken. Het werd een feestelijke viering en een fijne ontmoeting en daarmee een mooie afsluiting van alle feestelijkheden.

 

3.f.      Kloosteravonden.

Eén activiteit, voortkomende uit het jubileum, loopt nog steeds door. Van de 19 martelaren van Gorcum waren er elf franciscanen, vier wereldheren, één dominicaan, één reguliere kanunnik van Augustinus en twee norbertijnen. In het najaar is er een kloosteravond geweest rond de franciscanen en één rond de norbertijnen. De andere ordes komen in 2018 aan de beurt.

Beide avonden waren zeer boeiend en inspirerend.

Tijdens het jubileum van 9 juli werden de voorbeden gebeden vanuit het midden van de kerk.

Ari van Buuren noemde daaraan vooraf de namen van de 19 martelaren. Het ontroerde dat zo hun namen genoemd werden en zij present gesteld werden. De gezichten van hen in de ramen kregen daarmee een naam en kwamen zo dichterbij. Hier noemen wij hen nogmaals:

 1. Leonardus Veghel, H. Nicolaas Poppel, H. Godfried v. Duynen, H. Andreas Wouters, wereldheren. H. Nicolaus Pieck, H. Theodorus van der Eem, H. Hieronymus v. Weert, H. Antonius v. Weert,
 2. Wilehad v. Denemarken, H. Nicasius Janssen, H. Godfried v. Mervel, H. Franciscus de Roye,
 3. Antonius v. Hoornaer, H. Petrus v. Assche, H. Cornelius v. Wijk bij Duurstee.

Allen ofm., franciscanen.

 1. Jacobus Lacobs en H. Adrianus van Hilvarenbeek, o.praem, Norbertijnen, H. Joannes v. Oosterwijk, crl. Reguliere kanunnik van Augustinus, H. Joannes v. Hoornaar, op. Dominicaan.

 

 1. Vesper en parels

Op 1 april was er de vesperviering die Etty Hilesum centraal stelde. Een week later, op 9 april, organiseerden Mariëtte Hilhorst en Janet van Dordrecht alweer voor de derde keer de meditatieve parels tocht door deze kerk; levensparels die alle een eigen betekenis hebben. Zo kennen we onder andere de Godsparel, het begin en het einde, maar ook de doopparel, de liefdesparel, de woestijnparel en de Ik-parel. Door deze parels, met teksten en locaties in de kerk in een vaste volgorde te lopen, gaan we op pelgrimstocht, op weg naar het Paasfeest en, in de Advent, op weg naar Kerstmis. Zij die eraan deelnamen waren er stil van en beleefden de kerk op een geheel nieuwe manier. Toen werd besloten om met de Advent beide activiteiten samen te laten vallen;

die bijeenkomst was op 9 december, nu drie weken geleden.

 

 1. Lars Frendel en Leo Nederstigt.

Op 13 april, Witte Donderdag, namen wij afscheid van pater Lars Frendel. Sinds 2005 was hij medepastor van Leo Nederstigt en ook hier een bekend gezicht, dat veel sympathie opwekte.

Ook Leo Nederstigt zal vanwege zijn ziekte steeds minder voorgaan.

In het najaar, 3 september, kwam er een boekje van hem uit ‘Ik hou van jou’. Het werd gratis verspreid en vond gretig aftrek. De week erna, 10 september ging hij voor in de martelaren en werd zo ook daar het boekje gepresenteerd. De 70-ste verjaardag van Leo op 14 december werd uitbundig gevierd. Rond Kerstmis 2017 schreef hij in een brief:

“Kerstmis 2016 had ik het sterke gevoel dat het toen het laatste Kerstfeest zou zijn dat ik te midden van geliefde mensen zou vieren. Het spijt me echt niet, dat het leven gewoon maar door lijkt te gaan, met mij en zonder heel kostbare mensen. Ik ben daar nog dankbaar voor, ook al is het wat moeilijker dan een tijdje geleden. Ik hoor niet bij die vele mensen, die onverwacht de dood tegemoet leven en plotseling gaan.

Er zijn dagen waarop ik pijnstillers hard nodig denk te hebben. Mijn lichaam  laat door last, pijn of op andere manieren van zich spreken. Zelden is dat kwetsbare lijf van mij zo vermoeid geweest.

 

 1. Toekomstberaad en inspiratie middag

Op 27 juli 2016 was het toekomstberaad ontstaan in een open gesprek van zeven mensen,

bijeen geroepen door Ari van Buuren. Toen werd al besloten bij dit nadenken over de toekomst

de methode van de waarderende gemeenschapsopbouw te gebruiken. Deze methode nodigt uit anders te horen en anders te kijken. Zoals in een recensie gezegd wordt:

Als gelovigen zijn we vreemdelingen onderweg naar het door God beloofde land. De toekomst van de kerk ligt vóór ons. Vanuit problemen hebben we in de voorbije tijd gewerkt aan een vitale geloofsgemeenschap. De waarderende gemeenschapsopbouw nodigt uit anders te horen en anders te kijken. Leer luisteren naar wat goed gaat, wat mensen bezielt, aanspreekt, enthousiast maakt. Leren kijken dus naar wat jou inspiratie geeft, hoe mensen met elkaar in gesprek gaan. Kijken en luisteren naar wat goed gaat en dat proberen uit te bouwen.”

Dit werd de leidraad van de gesprekken in dit toekomstberaad. Hieruit kwam ook de verdiepende avond voort van 7 februari; een avond in de Gerardus voor heel Clara & Franciscus waar Chris ’t Mannetje over de sleutels naar de toekomst van de kerk kwam praten.

 

Voor de avond van 13 juli schreef Frank de Haas een belangrijke Gespreksnotitie. Op 7 december vulden Karen Ates en Ari van Buuren dit aan met een Gesprekspaper over de Vitaliteitsnota van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus .

Inmiddels is er een kernteam ontstaan van vier personen die dit toekomstberaad samen dragen: Karen Ates, xxxx, Ari van Buuren en Frank de Haas.

 

Daarnaast was er op 11 november een inspiratie middag waar door velen aan werd deel genomen. Het was een middag waarin op open wijze naar elkaar geluisterd werd en gedeeld werd.

 

 1. Hof der verbeelding.

De filmclub Hof der Verbeelding had ook dit jaar weer een aantal avonden met boeiende films. Naast een film over de verwoesting van de oerwouden in het Amazone gebied (aansluitend op de gastprediking van Cornell Evers over zuster Dorothy Stang die woonde, leefde en vermoord werd in de Amazone), waren er films over de drie godsdiensten jodendom, christendom en islam. Op 28 oktober werd gevierd dat Mirjam de Wit, Ari van Buuren, René van Eunen en Ben Steggerda al vijf jaar deze filmclub mogelijk maken. Herdacht werd ook dat Hilde Claas dit opstartte.

Het werd een gezellige avond met een etentje vooraf en de film ‘heb je naaste lief’, waarin een ruwe oorlogsveteraan de oppasser wordt van zijn buurjongetje van 12 jaar, Oliver.

 

Alweer voor het derde achtereenvolgende jaar organiseerden jonge moeders, die rond de Hofkerk wonen, onder leiding van Lidy Knol, een tuinfeest, ditmaal op 16 september. Het was een regenachtige dag waardoor een gedeelte van de activiteiten plaatsvond in de oude sacristie, maar dat mocht de pret niet drukken. Veel buurtbewoners en hun kinderen waren erop af gekomen.

 

 1. Kinderpastoraat en een kinderhoek.

Erika van Hove en Agnes Skot-Pereira hebben de leiding op zich genomen van het kinderpastoraat. In 2018 zal er iedere maand een kindernevendienst zijn. Zij werken nauw samen met het

HofKinderkoor. Op hun verzoek is er in de doopkapel een kinderhoek gerealiseerd. Ouders met hun allerkleinsten kunnen hier tijdens de viering terecht. Het geeft een gevoel van welkom dat deze kinderhoek zo zichtbaar achter in de kerk aanwezig is.

 

In juli legde Juliska de Vries contact met de parochie. Zij was geïnteresseerd in de functie van dirigent van het HofKinderkoor. Na de zomer begon zij en haar aanwezigheid begint steeds meer een plek te krijgen. Het aantal kinderen op het koor mag nog groeien, maar er is optimisme en de optredens met Sinterklaas en in de kindernachtmis beloven dat het koor door zal groeien.

 

 1. Seniorencafé.

Twee buurtbewoners, Lidy Knol en Bob Dekker, hebben zich in samenwerking met de Hofkerk ingespannen de Ouderensoos nieuw leven in te blazen. De feestelijke opening van het Seniorencafé vond plaats op 24 november 2016. Sindsdien is er iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur een senioren café. In 2017 is dit café een begrip geworden, het aantal bezoekers neemt nog steeds toe. Een grote diversiteit aan activiteiten wordt aangeboden die steeds weer enthousiast begroet worden. Ook in 2018 zijn ouderen en mantelzorgers van harte welkom.

 

 1. Kerststallententoonstelling en goede doelenmarkt.

Op vrijdag 15 december werd de tentoonstelling geopend met een concert door docenten van Marjolein’s muziekwinkel. De zondag erna was er de traditionele goede doelen markt. De moeders uit de buurt verzorgden het uitgebreide kinderprogramma. Deze zondag was opnieuw een groot succes. Inmiddels zit het bezoekersaantal van de kerststallententoonstelling alweer rond de 2000. De bekendheid van de tentoonstelling groeit nog steeds. Ook worden er steeds nieuwe kanalen gevonden waarlangs er publiciteit aan gegeven kan worden. Het is een grote prestatie van vele, vele vrijwilligers, dat het ieder jaar weer lukt dit onderdeel van onze parochie vorm te geven.

 

16 dagen na de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 las Griet op de Beeck een tekst voor die ze speciaal voor een uitzending van de Wereld draait door had geschreven, een tekst die je recht in het hart raakt en waarvan je alleen maar kan hopen dat iedereen hem naleeft. Ari van Buuren attendeerde ons erop en ik eindigde mijn overweging van 2 oktober 2016 ermee.

 

Graag wil ik dit jaaroverzicht hiermee afsluiten. Wij gaan een nieuw jaar tegemoet. 2018. Het zal opnieuw een bewogen jaar worden. Het is vreemd voor mij, dat mijn pensioen eraan komt.

Laten wij ook in het komende jaar ‘luisteren naar wat goed gaat, wat mensen bezielt, aanspreekt, enthousiast maakt. Kijken naar wat een ieder inspiratie geeft, momenten creëren waarop mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Blijven kijken en luisteren naar wat goed gaat en dat proberen uit te bouwen.

 

“Laten we stoppen met hopen en doen wat moet gebeuren om het te doen gebeuren,

en mild zijn voor wie dat nog niet kan. Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten. Laten we pantsers afleggen, en het en de andere tegemoet treden,

telkens weer. Laten we slapende honden keihard wakker maken.

Blijven geloven in dromen die ook uitkomen.

Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk lopen,

alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust.

En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid,

weten wat we waard zijn, onszelf gunnen wat we verdienen,

want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te denken.

En laten we begrijpen wat de liefde is, onthouden dat dat alles is, of toch bijna.

Laten we durven. Ja.”

 

Hilversum, 29 december 2017

Coen van Loon, diaken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *