Nieuws ABG parochie

De website van de ABG- gemeenschap leest u hier.

De spiritualiteit van de Kruisweg

Het is een oude kerkelijke traditie, rond Goede Vrijdag het lijden van Jezus te overdenken in een rondgang langs 14 momenten (staties) van zijn lijdensweg. Onderweg naar Pasen willen we ons verdiepen in de spiritualiteit van de Kruisweg. In de centrale activiteit schilderen de deelnemers zelf een statie naar keuze. Het gaat niet om artistieke prestatie, maar verkenning van de gelovige betekenis en uitdrukking van de eigen beleving.

De eerste avond bekijken we naar afbeeldingen van het lijdensverhaal in de moderne kunst om ons op ideeën te brengen. En doen we de praktische voorbereiding: verdeling van de staties en het maken van een schets. Op de tweede avond worden de staties geschilderd. Op de derde avond wordt doorgepraat over de opgedane ervaringen en wordt een viering voorbereid. Op de laatste avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Het is belangrijk dat U aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Een avond overslaan evenmin.

Maximaal 12 en minimaal 7 deelnemers.

Begeleiding: Tessa Koopmanschap, Uschi Janssen en Jaap van der Meij

Data: vrijdagavond 6, 20 en 27 maart en 3 april 2020 – Niet op 13 maart

Tijd: 19.00 – 22.00 uur

Plaats: Anna-Bonifatius, Tweede Oosterparkstraat 246 – Amsterdam

Kosten: vrijwillige bijdrage

Opgeven: bij Parochiesecretariaat, Lombokstraat 2, Amsterdam

Email: abgparochie@gmail.com

Telefoon: 020 665 0070

Aan de activiteit gaat een vastenmaaltijd vooraf. Deze maaltijd begint om 18.00 uur en staat open voor iedereen.

Om 19.00 uur gaan we in besloten kring verder met het schilderproject