Orgels van de Hofkerk

Op 2 oktober 2011 verscheen een prachtig boekje over de orgels van de parochie van de H.H. Martelaren van Gorcum, van de hand van dr. Ton van Eck, de orgeldeskundige van ons bisdom. Ton van Eck heeft de uitbreiding van ons Adema-Schreuers orgel begeleid. Hij heeft ontdekt dat het eerste orgel van de Hofkerk geplaatst is rond 1942 door Hubert Schreurs. Het orgel stond pal achter het priesterkoor.

Dit orgel uit 1942 is het orgel dat in vele etappes is voltooid tot het huidige orgel. Ton van Eck beschrijft alle uitbreidingen. Het boekje is verluchtigd met vele tekenen en foto’s. Ook geeft hij een beschrijving van het orgel (dispositie).

Tijdens de officiële ingebruikneming van het voltooide orgel is het boekje te koop aangeboden. Er zijn waarschijnlijk nog liefhebbers van de Hofkerk die graag een exemplaar willen aanschaffen. De prijs bedraagt 5 Euro en als het boekje verzonden moet worden komen daar 2 Euro bij aan portokosten. Binnen de parochie bezorgen wij het bij u thuis.

U kunt het boekje hieronder direct online bestellen, als u wilt kunt u ook bestellen via ons secretariaat: secretariaat@hofkerk.nl.

Het geld kunt u overmaken op rekening 33.44.42.818 ten name van Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk te Amsterdam. Het overgemaakte geld komt in het orgelfonds van de parochie.

Bestel het boekje direct online
Lees alles over ons orgel en de restauratie