Overweging 1e Communie

22 mei 2016                 Pater Sedfrey

MG_2637-Large

 

Een gezegende dag lieve zusters en broeders.

Vandaag vieren wij 2 belangrijke feesten, ten eerste is vandaag de eerste heilige communie van onze meisjes en jongens hier in ons midden…Ze zien er  dan ook heel feestelijk uit … en ten tweede vieren we het feest van de heilige Drie-eenheid. In de heilige Drie-eenheid vereren en erkennen wij drie personen van God . Dit wonderbare mysterie van onze geloofsbeleving is heel belangrijk omdat het een wezenlijk aspect van ons geloof aanspreekt. In verband met God spreken wij altijd over liefde. De woorden “God is Liefde” zegt veel over het drie-ene karakter of de persoonlijkheid van God zelf…De Liefde die wij in de eenheid van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest zien, illustreert God in zichzelf… overvloedig met liefde… een liefde die stroomt tot de hele schepping, de schepping doordringt.… In andere woorden…vanaf het moment van de schepping… in al de eeuwen die aan de geboorte van Jezus voorafgingen, in het leven, sterven en verrijzenis van Jezus, in de belofte en de zending van de heilige Geest – de Paracletos, de helper en Advocaat – en in de tijden van onze voorouders, draait alles om Gods liefde. God is liefde. – Drie personen, één God. Maar nu is de vraag …hoe zien, beleven, of ervaren wij de God van liefde in ons eigen leven?

MG_2638-Large

Ter illustratie een kort verhaal. Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. Hij wist dat het een lange reis zou zijn naar de plaats waar God woonde. Dus pakte hij zijn koffertje, deed er broodjes in en een pak vruchtensap….en zo begon hij aan zijn reis. Toen hij op weg ging… ontmoette hij, na ongeveer drie huizenblokken, een oude vrouw. Ze zat alleen bij haarzelf naar een aantal duiven te kijken. De jongen ging naast haar zitten en opende zijn koffertje. Hij wilde iets drinken, maar toen bemerkte hij dat de oude vrouw erg hongerig was. Spontaan gaf hij haar een van zijn broodjes. Ze accepteerde het broodje met grote dankbaarheid en zij glimlachte naar hem. Haar glimlach was zo mooi dat de jongen het nog eens wilde zien, dus hij gaf haar ook van het vruchtensap. . En opnieuw glimlachte de oude vrouw naar hem. De jongen was zo blij, dat hij daar de hele middag met haar bleef zitten eten en lachen, zonder dat er maar één woord werd gesproken. Toen het donker werd, besefte de jongen hoe moe hij was, en hij stond op om terug naar huis te gaan. Hij had nog maar enkele stappen gezet toen hij zich omkeerde, terug snelde naar de oude vrouw en haar een knuffel gaf. En toen gaf ze hem haar grootste en mooiste glimlach ooit. Toen de jongen kort daarna de deur van zijn ouderlijk huis opende was zijn moeder heel verrast door de blik van vreugde op zijn gezicht. Zij vroeg hem: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo gelukkig maakt?” Hij antwoordde: “Ik had lunch met God.” Maar, voordat zijn moeder ook maar iets kon zeggen, voegde hij eraan toe: “Weet je wat? Ze heeft de mooiste glimlach die ik ooit heb gezien! ”

Intussen is de oude vrouw, ook stralend van vreugde, teruggekeerd naar huis. En haar zoon is uitermate verrast over de vredige en blije blik van zijn moeder. En dus vraagt hij: “Moeder, wat heb je vandaag gedaan dat je zo gelukkig maakt?” Ze antwoordde: “In het park heb ik broodjes gegeten met God.” Voordat haar zoon iets kon zeggen voegde ze eraan toe: “Weet je, Hij is veel jonger dan ik had verwacht.”

MG_2629-Large

In de evangelielezing die wij gehoord hebben, hebben wij het voorbeeld van de ervaring van Zacheus… zijn eigen ervaring van God’s liefde in de barmhartigheid en het mededogen van Jezus zelf …Wederzijds is God ook altijd voor ons aanwezig… Deze krachtige en ontegenzeggelijke aanwezigheid van God…..is altijd rondom ons… zelfs in het gezicht van grote uitdagingen en beproevingen is God altijd aanwezig… een paar jaar geleden was er een grote overstroming in Manilla, er lagen doden op straat en de slachtoffers van de calamiteit waren er zo velen dat wij stopten met tellen… persoonlijk vroeg ik me af: waar was God toen de mensen Hem nodig hadden? Maar te het midden van de wanorde en ellende zag ik kinderen op straat die probeerden om de buurt schoon te maken… ik zag mannen en vrouwen die ouderen hielpen… ik zag de glimlach en de hoop die mij vertelden dat wij alles samen kunnen en zullen overwinnen…

Dit is het wonder van God, lieve Communicanten….zusters en broeders…  Hoewel vaak concentreren wij ons alleen maar op wat wij meteen kunnen zien, maar de waarheid is… dat de waarde van iets kan niet onmiddellijk gezien worden… de werking van onze liefdevolle God in de Kerk, in het sacrament van de Eucharistie en zeker ook in ons eigen leven is iets dat wij niet ineens kunnen beleven en realiseren… Maar God is altijd trouw aan zijn Woord… Hij is het Woord en Hij is altijd bij ons aanwezig in de Sacramenten, heel speciaal in de communie…als Jezus op een speciale wijze tot ons komt, en in vreugde en in verdriet, in welvaart en in armoede, in vrede en in wanorde… Voor jullie jongens en meisjes is het een bijzondere dag, nu jullie Jezus voor het eerst in de heilige communie mogen ontvangen. Jezus zegt tegen jullie dat Hij heel veel van jullie houdt. Jezus hoopt dat jullie ook na vandaag heel dikwijls komen om Hem te ontvangen. God is altijd daar… als Vader, Zoon en Heilige Geest…. Dus laat ons niet wanhopig worden, want de liefde van God is groter dan elke uitdaging … misschien moeten we gewoon rond kijken om te beseffen dat God de Paracletos daar is… en glimlachend op ons neerziet … Ik wens u allemaal een gezegende zondag… en laat ons dan onszelf openen voor God onze Vader, de Zoon Jezus onze broeder… en de Heilige Geest onze helper… Amen

MG_2507-Large