Overweging 6 januari – Ari van Buuren

OVERWEGING DRIEKONINGEN:  O P E N   J E    O G E N !

 

Wat mij betreft wordt 2019 een Jaar van Nieuwe Gemeenschap en Verzoening!

De eerste zondag in dit nieuwe jaar valt samen met Driekoningen. Het thema van de Viering is: ‘Open je Ogen’. Ditmaal richten we de blik op enkele Koninginnen uit West en Oost, en op een Koning uit het Verre Oosten.

1

De eerste Koningin is Michelle Obama, de vrouw van de 44ste Amerikaanse president en tegelijk de 1ste zwarte president Barack Obama (2009-2017). Onlangs kreeg ik haar biografie. Haar boek heet in het Nederlands ‘Mijn verhaal’. In het Engels is de titel ‘Becoming’.

Zij schrijft in drie delen over haar becoming, haar wording. Hoe ik Michelle werd: becoming me. Hoe ik Obama werd: becoming us. En hoe ik meer werd: becoming more.

 

In de Epiloog vertelt Michelle Obama wat ze met haar boek beoogt. “Voor elke deur die voor me geopend is, heb ik geprobeerd mijn deur te openen voor anderen. En dit is dan wat ik uiteindelijk te zeggen heb: laten we de ander binnen vragen.”

Hiermee kan iedereen toch wat in haar of zijn leven? Ook in onze parochie is dit van belang. Laten we de ander binnen vragen! Dus: open je ogen voor elkaar!

Misschien kunnen we dan minder bang worden, minder verkeerde aannames doen, om de vertekening en de stereotypie die ons onnodig scheiden overboord te gooien.”

Vaak hebben we uitgesproken meningen over elkaar. Dat werkt verdelend, ook in de parochie. Proberen we elkaar eens met nieuwe ogen aan te kijken. Ook in relaties kan dat verfrissend of helend werken. Kijk je vrouw, man, partner, ouder, kind of collega eens aan – alsof je elkaar voor het eerst ziet. Elkaar aankijken met de ogen van God.

“Misschien kunnen we beter omarmen wat ons bindt. Het gaat er niet om volmaakt te zijn.” Laten we zoeken wat ons met elkaar verbindt, ook in de parochie. Het woord ‘ontferming’ betekent ook zoiets als omarming. ‘Heer, ontferm u’ behelst de vraag: ‘omarm mij’. Het is onbarmhartig om volmaakt te willen zijn.

In de Epiloog zegt Michelle Obama tenslotte: “Er zit goedheid in de bereidheid anderen te willen kennen en horen. Voor mij is dit hoe we worden, how we become.”

2

Voor mij is Michelle Obama een koningin, een Afro-Amerikaanse koningin. Zij is koninklijk en menselijk. Haar boodschap is: ‘open je ogen voor elkaar’ – zo anders dan de huidige Amerikaanse president.

Graag vraag ik nu aandacht ook voor Koninginnen dichtbij.

Noemen wil ik drie vrouwen in ons midden, die het Kinderpastoraat behartigen. Uit het Oosten komen zij: Agnes, afkomstig uit Hongarije en Gosja, afkomstig uit Polen. Uit het Westen komt Erika, afkomstig uit Brazilië.

Samen met Elly Woortmeijer beleggen Erika en Agnes avonden voor Jonge Ouders. Sabine heeft een internationale stamboom, en is voor de Jongeren actief. Bij de Nieuwjaarsreceptie horen wij Agnes en Sabine.

Erika, Agnes en Gosja zijn christen-migranten. Bekend is dat er een miljoen moslims in Nederland wonen. Maar er wonen hier ook een miljoen christen-migranten. Zij kunnen veel betekenen voor de toekomst van de Kerk – meer dan menigeen beseft.

3

Een andere Koningin komt uit het M.Oosten. Zij is Louma Albik, een Syrische moslima die vanuit Brussel het werk voor Bukra Ahla coördineert.

Bukra Ahla is een vluchtelingenkamp in Beirut, Libanon voor Syrische vrouwen en kinderen. Sinds Kerst 2016 zijn wij met hen verbonden.

In 2018 hielden we de eerste sponsorloop voor de school in Bukra Ahla. In 2019 houden we een sponsorloop op 18 mei. Op Kerstavond 2018 collecteerden we voor hen: de opbrengst was € 800,09! Louma vraagt ook om omarming door onze gebeden.

4

De genoemde Koninginnen uit Oost en West kunnen we verbinden met de Wijzen of Koningen uit het Oosten, die het Jezuskind en zijn moeder Maria opzochten.

Volgens de legende komt Caspar met wierook uit Afrika; Michelle Obama is Afro-Amerikaanse. Melchior komt met goud uit Europa waar Erika, Agnes, Gosja en Sabine met hun gezinnen wonen. En Balthasar komt met mirre uit Azië; evenals Bethlehem ligt Bukra Ahla in Voor-Azië, waar Louma Albik vandaan komt.

5

Onze nieuwe pastor, Pater Marianus mag een Koning uit het Verre Oosten heten.

Hij komt uit de Gordel van Smaragd, uit Indonesia en woont en werkt al vele jaren in Nederland. Op 16 december ging hij voor het eerst voor als de nieuwe pastor in onze parochie.

In zijn Overweging bracht hij iets naar voren, wat velen onbekend is en veel indruk maakte. Wij zijn gedoopt, zei hij. En dat betekent dat we geroepen zijn om Koning, Priester èn Profeet te zijn! Dat heeft volgens Pater Marianus met leiderschap, zuiverheid en verkondiging in woord en daad te maken. Is dat niet de boodschap van Driekoningen?

Met onze nieuwe pastor Pater Marianus gaan we nieuw beleid ontwikkelen. Hij is bezig om overal kennis te maken. Wekelijks houdt hij op vrijdagmorgen spreekuur. Frank de Haas houdt 3 gespreksochtenden over Dromen over de toekomst van onze parochie. Dit jaar is het ook ‘Clara & Franciscus-Jaar’: in dat kader komen er in de Vastentijd gastspreeksters.

Het bruist kortom van leven in de parochie. Nog meer valt nader te lezen op de website.

6

Als Kerk hebben we een groot spiritueel kapitaal aan geloof, hoop en liefde in huis. Dit kapitaal in kleine munt omzetten en telkens in omloop brengen – daar gaat het om!

Zo begon het met de Wijzen uit het Oosten.

Als oud-ziekenhuispastor zie ik veel gelijkenis tussen de Kerststal en een Viering in een ziekenhuis zoals b.v. het OLVG. Het is er kleinschalig, kwetsbaar en teer.

 

Open je ogen voor elkaar! Wij kunnen ons spiegelen aan de Koningen, de Wijzen uit het Oosten. Het zijn onverwachte gasten uit een andere cultuur, een ander land, een andere religie. Zij brachten wijsheid mee en gaven geschenken aan Jezus.

Welke wijsheid dragen wij aan? Wat zijn onze kwaliteiten? Welke grenzen durven wij te overschrijden? Wat zijn onze geschenken voor Jezus?…

7

Vandaag hebben we in de Koffiebeuk een Nieuwjaarsreceptie.

Bij de koffie kunnen we elkaar misschien iets speciaals toewensen. Bij de Communie wensen we elkaar niet vrijblijvend: “De Vrede van Christus”.

Wij groeten de Vrede van Christus, in elk van ons aanwézig! Wij openen onze ogen voor elkaar. Dromen beginnen uit te komen.

We zijn in goed gezelschap: van Caspar, Melchior en Balthasar tot Pater Marianus, de Jongeren, Michelle Obama…

Lof zij Christus in eeuwigheid, Amen