Overweging 6 maart – Ari van Buuren

Lieve mensen van God!
1
Vanouds lezen we op Aswoensdag uit een Psalm, uit een profeet en uit het Evangelie.
Het accent in Psalm 51, bij de Profeet Joël en bij Jezus ligt op de binnenkant. Het gaat bij alle
drie niet om bellen of toeters, niet om veelbelovende verkiezingsprogramma’s, ook niet om
fraaie rituelen.
Joël laat God zeggen: “Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart…”
Modern gezegd is dat
zoals Leonard Cohen zingt: “There’s a crack in everything – that’s how the light goes in…”
2
Overal zitten wel scheuren. Maar licht kan onverwachts op-duiken. Alleen met je hart kun je
goed zien. Meer dan voorheen zijn we ons samen bewust van ons consumentengedrag met
z’n invloed op het milieu, het klimaat, de verhouding rijk-arm. Er dààgt bekering, ommekeer.
Er is méér licht dan je denkt. Dat kleine woordje ‘meer’ wil ik dit jaar op Aswoensdag naar
voren halen.
3
In de Vastentijd kunnen we bepaalde dingen minder proberen te doen. Dat is zeker niet
verkeerd, dat ‘minderen’… Maar laten we vooral ook op zoek gaan naar méér licht! Laten we
zèlf méér licht verspreiden.
Zo hoeft een Gebed om vergeving niet zwaar te zijn. Het kan juist méér resultaat opleveren.
In een oud-katholieke bewerking van Psalm 51 vroegen we vanavond om méér: om een
zuiver hart, een vastberaden geest, om de weelde van Gods zegen en om edelmoedigheid.
“De wéélde van Gods zegen…” – dat is móói gezegd, toch?… Daar word je samen béter van!
4
Heb je zo’n geloof, zo’n levenshouding dan heb je geen applaus nodig – zo zegt Jezus. Je geeft
en je bidt en je vast dan van binnenuit.
Het Evangelie noemt dat ‘het verborgene’ en ‘de binnenkamer’.
In de maatschappij is wat hier vanavond gebeurt nauwelijks bekend. Het is verborgen. Een
askruisje is niet voor de show. Water om te dopen, brood voor de communie- of eucharistie-
viering is evenmin voor de show, voor de Bűhne. Nee: wij worden bemoedigd en toegerust
door Gods Geest!
5
Als Jezus 40 dagen in de woestijn gevast heeft dan is hij er niet minder, maar méér van
geworden! Lucas zegt hierover: “In de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea.
Hij trad op als leraar in hun synagogen en werd alom geprezen.” Dat: die Geestkracht kan óns
in de Vastentijd ook overkomen.
Inkeer en soberheid, dus een hoop ’s loslaten – dat kan juist meer hoop creëren. En Hopen is
immers het thema van de Veertigdagenkalender, die in onze parochie verkocht is.
6
Laten we ook het ‘Onze Vader’ ’s wat anders proberen te bidden.
Bid
Onze Vader
en stap meer uit je egoïsme.
Zeg
Vader in de hemel
en kijk meer omhoog.
Bid
Uw naam worde geheiligd
en zoek meer het welzijn van iedereen.
Zeg
Uw rijk kome
wat niet samenvalt met materieel succes.
Bid
Uw wil geschiede
als je alleen maar accepteert wat jòu goed uitkomt.
Zeg
Geef ons heden ons dagelijks brood
en bekommer je meer om het milieu en het klimaat.
Bid niet
Vergeef ons onze schulden
als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet
Breng ons niet in beproeving
als jij jezelf er bewust aan blootstelt.
Bid niet
Verlos ons van het kwade
als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet
Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.
7
Moge de Vrede bloeien, vermeerderen voor jou en iedereen.
Moge zo Vrede groeien over de Aarde heen. Lof zij U Christus in eeuwigheid. Amen