OVERWEGING ASWOENSDAG, Ari van Buuren

Joël 2, 12-18; 2 Kor. 5, 20-6,2; Mat. 6, 1-6+16-18

De NAM moet in Groningen nu ook de immateriële schade door de gasboringen gaan vergoeden: vandaag was dit de uitspraak van de Rechtbank. “Ja, zei de tv-journaliste, want er lopen niet alleen scheuren door hun huis. Hun ziel is ook gescheurd!…”

Waar het om gaat is niet de buitenkant, maar de binnenkant!

Dat geldt ook voor de Vastentijd, de Veertigdagentijd. De profeet Joël hoorden we zeggen: “Scheurt uw hart – en niet uw kleren!” En Jezus herhaalt dat: “Als je vast trek dan geen somber gezicht. Nee, verzorg je gezicht goed zoals altijd.”

 

Maar: tegenwoordig zijn er toch geen mensen/katholieken meer, bij wie je aan de buitenkant kan zien dat ze aan het Vasten zijn?… Er is geen christelijke Ramadan-tijd. Carnaval is een los cultuur-feest geworden, losgezongen van zijn oorsprong.

Even de bloemetjes buiten zetten, vòòrdat we gaan vasten – dat is er niet of nauwelijks.

Is dit erg? Nee – toch niet! Laten we niet blijven steken in culturele oppervlakkigheid. Als ik het goed begrijp zegt Jezus: “Als je goed doet, rechtvaardig bent, maak er dan geen spektakel van.” En: “Ook als je bidt, besef dan dat dit een intieme zaak is – iets voor je binnenkamer.”

 

Vanavond begint de Veertigdagentijd, de Paarse Tijd van inkeer en bekering.

We gaan straks met een eventjes zichtbaar Askruisje op weg naar Pasen.

Tenslotte gaan we in het Licht van Pasen stilstaan bij onze sterfelijkheid.

 

Stof en as zijn we, we keren terug tot Moeder Aarde.

Zo is ook Christus gestorven en begraven – maar als graan in de aarde.

Met Hem verbonden wordt ons leven vruchtbaar tot in de eeuwen der eeuwen. God voltooit onze imperfecte levens: de Adem, waarmee God ons bezielde keert tot Hem terug.

Laten we Onderweg bewuster leven….

Laten we met Paulus ons geloof in Gods ontferming en genade hernieuwen…

Laten we bij lijden intenser troosten en getroost worden…

Laten we stilletjes goed doen en b.v. vreemde gasten aan onze tafels noden.

 

Laten we intiemer en bescheidener bidden, in de Geest van een Franse parafrase van het  Onze Vader: Zeg niet…

Zeg niet Vader als jij je niet als zoon/dochter gedraagt.

Zeg niet Onze als je opgesloten zit in je egoïsme.

Zeg niet die in de hemel zijt als je alleen maar aan aardse dingen denkt.

Zeg niet Uw naam worde geheiligd als je alleen maar aan je eigen eer denkt.

Zeg niet Uw rijk kome als je het verwart met materieel succes.

Zeg niet Uw wil geschiede als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.

Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.

Zeg niet Vergeef ons onze schulden als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.

Zeg niet Breng ons niet in beproeving als jij jezelf eraan blootstelt.

Zeg niet Verlos ons van het kwade als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.

Zeg niet Amen als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

 

– auteur onbekend –  Deze parafrase op het Onze Vader werd gevonden

door Kees van Veen in een Franse kerk en vertaald in het Nederlands  ZIE zinrijk.nl; noemewv.nl