Overweging Goede Vrijdag – Ari van Buuren

1

De Nôtre Dame in Parijs stond opeens in lichterlaaie afgelopen maandag.

Voorgoed zal de avond van de 15de april 2019 op Wikipedia en in historische overzichten geboekstaafd blijven.

Nog even beseffen wij, dat deze datum het begin van de Goede Week van dit jaar markeert…

2

De Nôtre Dame noemen wij in onze taal: een Onze Lieve Vrouwe Kerk, een Mariakerk.

De Onze Lieve Vrouwe in Parijs werd nu een echte Mater Dolorosa-kerk.

Haar brandende dak spuwde vuur naar de hemel, voordat het naar beneden stortte.

De beelden ervan schokten Parijs, ook ons. Mensen huilden, baden, zongen.

Er klonken oude en bijna vergeten woorden, zoals: deze brand treft misschien wel de ziel van onze cultuur en van ons geloof.

Laten we wàkker worden!

3

De Franse president Macron wil de restauratie van de Nôtre Dame, haar weder-opstanding supersnel in een vijftal jaren realiseren.

De Nôtre Dame moet van hem in nieuwe, liefst nòg grótere luister herrijzen vòòr het begin van de Olympische Zomerspelen in 2024 in Parijs.

Luister van wie, en voor wie? Voor Maria, voor Christus??….

Voordat we het weten raken we de ziel weer kwijt.

Op deze Goede Vrijdag-avond noem ik dat de ziel van Christus. Ook ònze ziel, en veler zielen, die éven door de brand in de Nôtre Dame geraakt waren.

4

Natuurlijk wordt gezocht naar de oorzaak van de brand.

Waar komt het vuur vandaan? Kwam het van buitenaf, of van binnenuit?

Was er kortsluiting? Maakte een bouwvakker zijn sigaret niet goed uit? Was er een computer-storing?

Nepnieuws was er òòk, en binnen de kortste keren.

“Wat is waarheid?” vroeg Pilatus al. Hij geloofde niet in het nepnieuws dat Jezus schuldig zou zijn.

In de social media verscheen een filmpje, waarop een terrorist te zien zou zijn op een balustrade van de Nôtre Dame.

Later bleek het gewoon een brandweerman te zijn.

Maar het kwaad van samenzwerings-theorieën had zich al – niet te stoppen – in de hoofden van sommige mensen genesteld.

5

‘Genesteld’, zei ik.

Sinds 2013 nestelen er zo’n 200.000 honingbijen in drie korven op de sacristie van de Nôtre Dame.

Milieu-bewust heeft men die daar geplaatst: om de biodiversiteit in hartje Parijs te bevorderen. De bijen of abeilles hebben een eigen pagina op de website van de Nôtre Dame.

Al die duizenden bijen hebben het volgens Imker Nicolas Géant van de Nôtre Dame overleefd: Paasbijen!

“Insecten hebben geen longen en kunnen niet stikken door de rook. Europese bijen zullen hun korf nooit verlaten en te allen tijde hun koningin beschermen”, zegt de imker.

 

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Hoe heet die koningin, ònze spirituele Koningin?

Nôtre Dame, Onze Lieve Vrouwe, Maria?!….

Met haar en haar Zoon verbonden liepen we vanmiddag hier in de Hofkerk met een kleine schare de Kruisweg….

6

Bij de Twaalfde Statie: ‘Jezus sterft aan het kruis’ kreeg ik een brok in mijn keel.

We lazen bij die statie aan het begin, waarmee we de Lezing uit de Lijdens-verhalen eindigden: Jezus riep met luider stem “Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.”

 

Deze woorden zijn uit het Joodse avondgebed, ontleend aan Psalm 31,6.

Stelt u zich voor: Moeder Maria heeft dit elke avond met haar zoontje Jezus gebeden!

Wat warm en intiem…

7

De stervende Jezus aan het Kruis heeft nèt zijn moeder een nieuwe zoon en zijn vriend een nieuwe moeder gegeven.

Tenslotte bidt de grote Jezus zijn kindergebedje luid en duidelijk als voltooiïng van zijn missie.

 

God sméékt om ons! – dat zal de LWM straks zingen..

In de handen van Maria, Jezus en God leggen wij onze geest om de liefde en de luister van Christus voort te zetten.

De Nôtre Dame kan ook in òns herbouwd worden…

 

In de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen