Parochie-inspiratiemiddag 11 november 2017

Hieronder een foto impressie van de succesvolle tweede parochie Inspiratiemiddag in de Hofkerk.

Inleiding door Pastor Coen van Loon:

Als parochies zitten wij in een proces van verandering. Ook hier in de Martelaren voelen we dat veel aan het veranderen is. Dat proces werd het duidelijkst met mijn komst in september 2014 en het afscheid na 27 jaar van Nico Essen. Die verandering heeft ook veel boosheid en verdriet gebracht en de wonden daarvan zijn nog steeds niet geheeld.

Daarnaast is er vanaf april 2014 het feit dat wij behoren tot een personele unie, een samenwerkingsverband. In heel Nederland zien de bisschoppen als enige oplossing voor de krimpende situatie het samenbrengen van parochies. Dat is een pijnlijk proces maar ook een proces dat kansen biedt.

 

Er zijn verschillende methodes en manieren om de situatie te analyseren waarin de Hofkerk en de katholieke kerk van Nederland zich nu bevindt. Vanuit het toekomstberaad, dat deze dag organiseert, wordt ons gevraagd daarnaar te kijken vanuit de visie die genoemd wordt

‘De waarderende gemeenteopbouw’.

Allereerst ‘gemeenteopbouw’. Dat is al een positieve term. Ondanks de tijden van krimp en verlies blijven wij bouwen aan de gemeente van God. In deze visie neem je, ondanks tegenslag, toch een vlucht voorwaarts. Als je heel lang geleden aan Augustinus, die pastoor en bisschop tegelijk was,  de vraag stelde: ‘Is de tijd voor het ontwikkelen van een open, gastvrije gemeenschap nu slecht?’, dan zou zijn antwoord op die vraag zijn ‘De tijden zijn niet slecht, de tijden zijn zoals wij zijn.’

Jan Hendriks, de bedenker van deze methode zegt oa.:

“Waar gelovigen samen een probleem vaststellen, analyseren, het probleem herdefiniëren, op zoek gaan naar mogelijke oplossingen, de beste oplossing kiezen, daar zijn ze op weg naar de door hen gedroomde gemeenschap. In de geloofsgemeenschap waarnaar men samen onderweg is, ontstaat vreugde als de gekozen oplossingsmogelijkheid wordt uitgevoerd, en krijgen gelovigen nieuwe moed en bezieling.”

In die woorden zit ook dat woord waarderen. Laten wij dit proces onder ogen zien en laten wij elkaar in godsnaam waarderen voor wie wij zijn en waarderen voor alle uren en alle energie die wij iedere week weer in deze parochie steken.

 

Leer luisteren naar wat goed gaat, zegt deze methode, naar wat mensen bezielt, aanspreekt, enthousiast maakt. Leren kijken dus naar wat jou inspiratie geeft, hoe mensen met elkaar in gesprek gaan. Kijken en luisteren naar wat goed gaat en dat proberen uit te bouwen.

 

Daarvoor zijn wij hier vandaag bij elkaar. Om eerlijk te zijn en onder ogen te zien wat er in de afgelopen drie jaar gebeurd is, het goede èn het negatieve. Om te luisteren naar elkaar. Om te zien hoe dat alles ons geraakt heeft. Om ruimte te geven aan een ieder die zijn verhaal kwijt wil. Zo geven wij inspiratie aan elkaar; zo bouwen wij verder aan de geschiedenis van deze prachtige parochie en prachtige Hofkerk.

 

Op verzoek van het bisdom hebben alle parochies in Noord Holland een vitaliteitsdocument geschreven. Afgelopen week is dit als een concept opgestuurd naar het bisdom. Het gaat nu voorgelegd worden aan onze vijf parochies. Ton Broerse, Marc Meershoek en Joost van Westing van het bestuur van het samenwerkingsverband hebben hier de laatste weken heel hard aan gewerkt.

Ook het pastoraal team van Clara & Franciscus heeft haar bijdrage aan deze nota geschreven.

Zij eindigen hun deel met de volgende woorden:

“Zo zullen de komende jaren voor alle betrokkenen in het teken van de exodus staan, de uittocht, ‘breek je tent op, ga op reis’. Hierbij dient ervoor gewaakt te worden dat in ons samenwerkingsverband de Katholieke Kerk in al haar volheid herkenbaar en bereikbaar blijft voor iedereen. Onderlinge solidariteit tussen de verschillende geloofsgemeenschappen, door erkenning van de huidige situatie en door te delen in de beschikbare middelen, zal meer dan ooit teken zijn van kracht en vitaliteit van Kerk en geloof.”

 

Laten wij vanuit al deze gedachten deze inspiratie middag beginnen. Ik hoop dat wij na vanmiddag verfrist weer verder kunnen trekken!