Pastoraal woord 7 juni – Ari van Buuren

Iets nieuws’ na Zondag Trinitatis

 

Misschien heeft het UMC-Utrecht wel het mooiste Stiltecentrum van alle Nederlandse ziekenhuizen. Daar werkte ik als ziekenhuis-pastor.

Dit multi-religieuze Stiltecentrum is ontworpen door Jack de Valk, pastor èn architect. Hij noemt het een spirituele markt met diverse hoeken. Er is ook een christelijke hoek met de tabernakel, de bijbel, en een icoon. Er worden vele kaarsen gebrand en voorbeden neergeschreven.

 

Eens kwam er een klas van een islamitische school. Samen met de ziekenhuis-imam leidde ik de kinderen rond. “Mag ik wat vragen?” zei een jongen, “jullie hebben toch drie goden?…”

Hoe moest ik nu op zijn niveau de Drie-eenheid of Triniteit van God: Vader, Zoon en Heilige Geest uitleggen? Ik kreeg een snel idee. “Heb jij een vader?” “Natuurlijk!” “Houdt je vader van voetbal?” “Hij is zèlf voetballer!” “Wat voor werk doet hij?” “Hij heeft een groentewinkel.”

“Zie je nou?” zei ik tegen de jongen. “We praten op drie manieren over je vader. Hij is je vader. En hij is voetballer. En hij heeft een winkel. Is hij nou drie of één?…”

 

Ach, perfect was deze ingeving niet. Hoe kan 3 x 1 bij God soms 1 zijn?…

Maar dit hoort bij de zondag na Pinksteren, vanouds Zondag Trinitatis geheten: de zondag van Gods Drie-eenheid of Drievoudigheid.

 

Deze week ontving ik een verrassende mail van een Duitse collega in Jeruzalem. Die bevatte een Trinitatis-preek, wier spoor ik hier volg.

Deze preek in corona-tijd beschrijft eerst God – zoals in het bijbelboek Job – drie-voudig: als Aangeklaagde, Rechter èn Advocaat.

Een mens mag klagen. Na de klacht kan hij door de H.Geest tot kracht komen. Na de leegte de ruimte ervaren.

 

In de Joodse Bijbel staat de drie-voudige Priesterzegen, die ook vaak in onze vieringen klinkt. Gods zegen biedt bescherming, zijn aangezicht verlicht ons met genade en geeft ons vrede (Numeri 6, 22-27).

Paulus heeft weer andere woorden voor de drie-voudigheid: geloof, hoop en liefde.

Laten wij dit bewaarheid worden!

 

Komen alle genoemde drie-voudige varianten niet op hetzelfde neer? Op het aanroepen en mobiliseren van de Kracht en Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest!

Zo verbonden met God en met elkaar kan er iets nieuws, ook nu onder ons in de Kerk, beginnen…

 

Blijf niet staren op wat vroeger was.

Sta niet stil in het verleden.

‘Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen

het is al begonnen, merk je het niet?’

Ari van Buuren