Pastoraal woord Han Hartog – Pinksteren

Heilige Geest in tien woorden

Op de avond voordat Jezus werd verraden en gevangen genomen, beloofde Hij de apostelen dat Hij hen de Heilige Geest zal sturen. Op eerste Pinksterdag horen we in de Handelingen-lezing hoe de Heilige Geest over mensen wordt uitgestort. Tóch is het lastig uit te leggen wát de Heilige Geest ís. We proberen het aan de hand van tien woorden. 

Vuur 
Als teken van de komst van de Heilige Geest verschijnen vlammen op de hoofden van de leerlingen. Ze staan ‘in vuur en vlam’. Ze zijn enthousiast, ze zijn letterlijk ‘in God’.

Duif 
De Geest zweeft als een vogel over de oervloed voordat orde en leven geschapen wordt. De Geest daalt bij de doop van Jezus neer als een duif. Bij Noach is de duif teken van vrede en nieuw begin als hij met een takje van de weer bewoonbare wereld terugkeert.

Inspiratie 
Inspiratie laat zich niet afdwingen. Het is een onverwacht geschenk wanneer een originele gedachte, een nieuw idee bij ons opkomt. Gods Geest fluistert die ons in.

Oogst 
Met Pinksteren viert de Joodse wereld Sjawoe’ot. Duizenden zijn in Jeruzalem om de gave van de Torah bij de berg Sinai te vieren. En God te danken voor de vruchten van het land. In die feestvreugde ervaren de leerlingen de komst van de Heilige Geest.

Vrijheid 
Als de Heilige Geest ons raakt wordt we bevrijd van alles wat bindt. Vrij van wat mensen vinden, van geld, van bezit of status, van werk of drukte of prestaties. Vrij van de angsten van het leven die ons opjagen. 

Taal 
Als de leerlingen van Jezus op die Eerste Pinksterdag vol raken van Gods Geest spreken ze opeens alle talen. Pinksteren is het feest van taal en vertalen. Bijbels zijn in bijna alle talen vertaald. De Heilige Geest vertaalt zich zo in vele volkeren, in een grote variëteit van talen en woorden.

Gaven 
Mensen ontvangen bijzondere mogelijkheden om zich in te zetten voor de kerk en de wereld. Niet iedereen ontvangt alle gaven, de Geest geeft de gaven zoals God dat wil. Wat de een niet heeft, vult de ander aan. Zo vormen we één geheel.

Vruchten 
Geraakt door de komst van de Heilige Geest veranderen we. We dragen vrucht: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zo is het leven meer uit te houden, worden we een mooier mens.

Zending 
Door de komst van de Heilige Geest worden we zó enthousiast dat we ons geroepen weten de wereld in te gaan om overal het verhaal van Jezus te vertellen met nieuwe woorden, in talloze talen.

Jezus 
De Jezus van Kerst en Pasen is ook de Jezus van Pinksteren. Het gaat om Zijn beweging in de wereld, aangedreven door de Heilige Geest. Door de uitstorting van de Heilige Geest gaan de leerlingen in de Geest van Jezus leven.

diaken Han Hartog