(28/4) Sam’s kleding inzameling

28 april 2018 van 9.30 tot 11.30 uur, Hofkerk, Linnaeushof 94.

De Commissie Kerk en Samenleving zamelt dit jaar kleding, schoeisel
en linnengoed in voor een ontwikkelingsproject van Cordaid
Mensen in Nood in de Centraal Afrikaanse Republiek, een straatarm
land in midden Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt
al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend
geweld. Bijna een miljoen mensen leeft als vluchteling. De
helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde
heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg.
Goed onderwijs voor de bevolking is een voorwaarde om het land
structureel te helpen. Veel vluchtelingen keren terug naar hun dorp
als daar weer sprake is van een relatief rustige en veilige situatie.
En vaak zijn de scholen in hun dorp beschadigd of helemaal verdwenen.
Een goed onderwijssysteem is er soms helemaal niet. Om
de kinderen en hun ouders mogelijkheden te geven om weer een
leven op te bouwen en een toekomst te hebben met minder
armoede, is goed en veilig onderwijs een voorwaarde.
Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden
ondersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking
met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en
kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële
steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden.
Als een school goed presteert stelt het daarmee de financiële
ondersteuning veilig. Doel van het project is het geven van goed
onderwijs aan ruim 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar, en in het
bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld.
In veel dorpen is geen schoon drinkwater beschikbaar en zijn er
geen goede was- en toiletfaciliteiten. Hygiëne is een voorwaarde
voor een gezond leven en scholen met schoon water, een wasgelegenheid
en een toilet voorzien ook in die behoefte. Cordaid
geeft ook op dit gebied steun. Deze steun komt niet alleen de
school ten goede, maar ook de rest van de gemeenschap.
Sam’s Kledingactie omarmt dit project van Cordaid en de opbrengst
van de voorjaarsactie van 2018 zal gebruikt gaan worden om een
bijdrage te leveren aan de wederopbouw en herinrichting van 11
scholen.
Help mee met uw oude textiel: dankzij uw kledingdonatie aan Sam’s
Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood 10.000 kinderen goed
onderwijs bieden, en hen een kans op een betere toekomst geven.
Voor meer informatie over Sam’s Kleding-actie en het gesteunde
project kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 088-20 80 100
N.B. Voor alle inbrengers staat een lekker
kopje koffie klaar!!
_________________

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *