Stadsdiaken voor Amsterdam

Per 1 maart heeft bisschop Punt mij aangesteld als Stadsdiaken voor Amsterdam. Mijn diakenwijding, waarvoor u van harte bent uitgenodigd, zal plaatsvinden op zondag 7 april om 17:00 uur in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207.

Omdat het een nieuwe functie betreft, geef ik graag een toelichting.

 

De totstandkoming

In het overleg van pastores met een verantwoordelijkheid voor de caritas klonk meermaals de kreet: ‘Eigenlijk zouden we daar een Stadsdiaken voor moeten hebben, iemand die zich namens de katholieke kerk inzet voor de armen.’ Er gebeurt veel voor mensen in nood in onze stad dat vaak verborgen blijft, en toch voelden we ons vaak tekortschieten.

Mijn collega’s deden een persoonlijk beroep op mij: ‘Zoals we jullie bij Sant’Egidio bezig zien met de armen, zo willen we jou, Colm, graag als Stadsdiaken zien.’ En het wonder geschiedde: de bisschop en enkele sponsoren stemden van harte in met het plan om mij voor drie jaar vrij te stellen om – in goed Amsterdams ‘de kerk een diaconaler smoel te geven’.

 

Een oud, nieuw ambt

In dit concrete appel van deze mensen – de oproep van mijn collega’s, het vertrouwen van de bisschop, en zeker ook de vriendschap met de armen – hoor ik de stem van God als een nieuwe roeping. Daarom durf ik te vertrouwen dat dit een goede weg is, die ik met u allen als kerk van Amsterdam wil gaan. Wij zijn allemaal geroepen om in het voetspoor van Jezus te gaan, die nooit zomaar een medemens in de kou liet staan. In Handelingen 6 lezen we hoe de kerk van het begin tekortschoot ten opzichte van de armen. Er kwamen mensen naar de apostelen toe om te zeggen dat hun weduwen werden achtergesteld. De apostelen stelden enkele diakens aan die namens heel de kerk moesten zorgen dat de armen niet meer vergeten werden.

 

Hoe werkt de Stadsdiaken?

De komende jaren zal deze functie gestalte krijgen. Duidelijk is dat ik het niet alleen kan. Het wordt mijn taak om de kerk en de armen met elkaar te verbinden. Dit zal ik doen door bij concrete groepen armen op bezoek te gaan om te ontdekken wat zij nodig hebben, en door de Amsterdamse regio’s te bezoeken met een concrete oproep of uitnodiging. Ik ga mij dus niet in uw plaats inzetten voor de armen in uw omgeving, maar ik kom u er vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid wel graag bij helpen. Ik zal niet overal kunnen zijn, maar met uw hulp maken we zichtbaar wat wij als Amsterdamse katholieke kerk voor de armen kunnen betekenen en hoeveel vreugde dit ons geeft. Ik reken graag op uw gebed, uw betrokkenheid en steun, en hoop velen van u te ontmoeten bij de diakenwijding.

Colm Dekker

stadsdiaken.amsterdam@gmail.com

Een reactie

  • Jan Leeuwenstein

    Colm een mooie kans om
    vergeten mensen te zoeken en te helpen. Vanaf vanmiddag met met meer middelen en gezag. Veel inspiratie en hulp gewenst van Ria en Jan Leeuwenstein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *